Bao giờ có Danh sách trúng tuyển công chức thuế 2017(đi làm khoảng tháng 4)

Bao giờ có Danh sách trúng tuyển công chức thuế 2017 . Bộ tài chính công nhận kết quả chung thi tuyển, xét tuyển (sau phúc khảo) – theo điểm a khoản 3 điều 53 QĐ 2141 của BTC:

Điều 53. Thông báo kết quả tuyển dụng
1. Sau khi tổ chức chấm thi xong, Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng tuyển dụng chịu trách nhiệm tổ chức tổng hợp kết quả thi tuyển, xét tuyển và báo cáo Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng, đồng thời báo cáo Bộ kết quả thi tuyển, xét tuyển (cả bản giấy và file mềm Microsoft Excel) thông qua Vụ TCCB để kiểm tra theo chức năng quản lý nhà nước. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được kết quả thi tuyển, xét tuyển (do Thư ký Hội đồng báo cáo) Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng công chức phải niêm yết công khai kết quả thi tuyển, xét tuyển tại trụ sở làm việc và trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài chính, của cơ quan tuyển dụng công chức; hoặc gửi thông báo kết quả thi tuyển, xét tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký (kết quả thi tuyển, xét tuyển được thông báo theo thứ tự số báo danh).
2. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày niêm yết công khai kết quả thi tuyển, xét tuyển, người dự tuyển có quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo kết quả thi tuyển, xét tuyển. Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng công chức có trách nhiệm tổ chức chấm phúc khảo trong thời hạn 15 ngày (kể từ ngày hết thời hạn nhận đơn phúc khảo theo quy định tại khoản này) và tổng hợp, thông báo kết quả phúc khảo cho thí sinh biết, đồng thời báo cáo Bộ kết quả phúc khảo thông qua Vụ TCCB để kiểm tra theo chức năng quản lý nhà nước.
3. Sau khi thực hiện các quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, Chủ tịch tuyển dụng báo cáo Bộ:
a. Công nhận kết quả chung thi tuyển, xét tuyển (sau phúc khảo).
b. Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển theo chỉ tiêu tuyển dụng đã được phê duyệt trên cơ sở kết quả chung thi tuyển, xét tuyển (sau phúc khảo) của thí sinh.
4. Thủ trưởng đơn vị (Tổng cục trưởng) chịu trách nhiệm thông báo công khai cho thí sinh biết về kết quả thi tuyển, xét tuyển (sau phúc khảo) và kết quả trúng tuyển; nội dung thông báo phải ghi rõ thời gian người trúng tuyển đến nhận quyết định tuyển dụng.
Điều 54. Thời hạn ra quyết định tuyển dụng và nhận việc
1. Căn cứ thông báo công nhận kết quả trúng tuyển quy định tại khoản 3 Điều 53 Quy chế này, người đứng đầu cơ quan tuyển dụng công chức ra quyết định tuyển dụng công chức theo quy định và theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức.
2. Trong thời hạn chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày có quyết định tuyển dụng, người được tuyển dụng vào công chức phải đến cơ quan nhận việc, trừ trường hợp quyết định tuyển dụng quy định thời hạn khác. Trường hợp người được tuyển dụng vào công chức có lý do chính đáng mà không thể đến nhận việc thì phải làm đơn xin gia hạn trước khi kết thúc thời hạn nêu trên gửi cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức. Thời gian xin gia hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày hết thời hạn nhận việc quy định tại khoản này.
3. Trường hợp người được tuyển dụng vào công chức không đến nhận việc sau thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này thì cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức ra quyết định hủy bỏ quyết định tuyển dụng.

nên mọi người cứ đợi là ít nhất 25 ngày nữa kể từ ngày 25/2/2018 vẫn chưa có thông báo gì nhé.

 

Nói chung bên tổng cục thuế lần này khá bất thình lình. Không nắm được. Thông tin từ nhiều bạn thì trong tháng 3 có và đầu tháng 4 đi làm- chúng ta cùng chờ xem

Chú ý: Nội dung trong các bài viết chỉ có tính chất tham khảo. Độc giả vui lòng tham khảo ý kiến của bác sĩ trước bất cứ áp dụng nào! Vui lòng liên hệ để gỡ bài nếu bạn thấy sai và không đúng! Blog xin chân thành cảm ơn!