Share Code thời gian chuẩn cho blogspot

Share Code thời gian chuẩn cho blogspot. Được anh Nguyễn Tuấn chia sẻ lại.chèn trong bài viết

 

<span class='post-timestamp'>
<b:if cond='data:top.showTimestamp'>
<b:if cond='data:post.url'>
<meta expr:content='data:post.canonicalUrl' itemprop='url'/>
<span class='published' style='color:#777;'><data:post.dateHeader/></span>
</b:if>
</b:if>
</span>
&amp;nbsp;
<span class='post-timestamp'>
<b:if cond='data:top.showTimestamp'>
<b:if cond='data:post.url'>
<meta expr:content='data:post.canonicalUrl' itemprop='url'/>
<span class='published' style='color:#777;'><data:post.timestamp/></span>
</b:if>
</b:if>
</span>

Tiếp theo các bạn định cấu hình bài đăng trên blog như sau:

 

Như vậy là bạn đã thêm code thời gian chuẩn cho blogspot rồi.

Liên kết hay:


Bài viết liên quan:

Add Comment

One Comment

  1. Phạm Lệ Quyên
    43 Bình luận
    28/09/2017