Cách thêm button “Like to Unlock” vào bài viết Blogspot

Bạn có biết rằng, hầu hết mọi người chỉ đọc bài viết rồi rời đi mà không bao giờ like hoặc chia sẻ nội dung đó ?

Bạn có muốn khuyến khích mọi người like hoặc chia sẻ bài viết của bạn ?

Đây là giải pháp dành cho bạn. Trong bài viết này, tôi sẽ chia sẻ cách thêm button “Like to Unlock” vào bài viết Blogspot nhanh chóng và dễ dàng.

Button "Like to Unlock"

Cách thức hoạt động của button “Like to Unlock” này khá đơn giản. Cụ thể, bạn sẽ yêu cầu người đọc like bài viết của bạn để được xem nội dung đã bị ẩn. Button này sẽ sử dụng 3 mạng xã hội phổ biến nhất hiện nay là Facebook, Twitter và Google Plus.

Cách thêm button “Like to Unlock” vào bài viết Blogspot

Trước khi bắt đầu, tôi khuyên các bạn nên backup lại giao diện hiện tại của blog để tránh những sai sót không đáng có. Còn nếu các bạn chưa rõ về cách sử dụng Blogger thì có thể xem seri blogger cơ bản trên blog của mình

Let Start !!

Bước 1 : Đầu tiên, bạn cần thêm thư viện jQuery vào blog bằng cách thêm đoạn sau vào phía dưới thẻ <head>

<script src='https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.1.3/jquery.min.js'/>

Nếu bạn nào đã từng thêm thư viện jQuery vào blog rồi thì có thể bỏ qua bước này

Bước 2 : Tiếp theo, hãy thêm đoạn code dưới đây vào phía trên thẻ đóng </body>

<script type='text/javascript'>
 //<![CDATA[
 /* Facebook */
 (function(d, s, id){
    var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
    if (d.getElementById(id)) {return;}
    js = d.createElement(s); js.id = id;
    js.src = "//connect.facebook.net/en_US/all.js";
    fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
  }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
 window.fbAsyncInit = function() {
   // init the FB JS SDK
   FB.init({
    status   : true,               
    xfbml   : true                
   });
   FB.Event.subscribe('edge.create', function(href, widget) {
     $.event.trigger({
       type: "pageShared",
       url: href
     }); 
   });
 };
 /* Twitter */
  window.twttr = (function (d,s,id) {
  var t, js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
  if (d.getElementById(id)) return; js=d.createElement(s); js.id=id;
  js.src="https://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
  return window.twttr || (t = { _e: [], ready: function(f){ t._e.push(f) } });
 }(document, "script", "twitter-wjs"));
 twttr.ready(function (twttr) {
   twttr.events.bind('tweet', function (event) {
     $.event.trigger({
       type: "pageShared",
       url: event.target.baseURI
     });
   });
 });
 /* Google Plus */
 (function() {
   var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true;
   po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js';
   var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);
  })();
 function plusOned(obj){
   console.log(obj);
   $.event.trigger({
     type: "pageShared",
     url: obj.href
   });
 }
 /* Listen for the pageShared event */
 $(document).on('pageShared',function(e){
   if(e.url == window.location.href){
     $(".hide").show();
     $(".show").hide();
   }
 });
 //]]>
</script>

Bước 3 : Thêm đoạn code dưới đây vào phía trên thẻ ]]></b:skin>

.hide {
  display: none;
  background: #f9f9f9;
  color: #111;
  border-radius: 5px;
  border-bottom: 4px solid #f1f1f1;
  padding: 20px;
}
.show {
  padding: 20px;
  background: #f9f9f9;
  color: #111;
  border-radius: 5px;
  border-bottom: 4px solid #f1f1f1;
  text-align: center;

}
.show .fb-like {
  margin-top: 0;
  top: -7px;
  position: relative;
}
.show .twitter-share-button {
  margin-right: 25px;
}

Làm sao để sử dụng ?

Để thêm button “Like to Unlock” vào bài viết, đầu tiên hãy chuyển sang chế độ soạn thảo HTML

1

Tiếp đó, điền đoạn code dưới đây vào vị trí muốn sử dụng

<div class="hide">
..........
</div>
<div class="show">
To unlock the content, use one of the social buttons below. Thank you for your support and love.
<span class="fb-like" data-layout="button_count" data-send="false" data-show-faces="false" data-width="90" expr:data-href="data:post.url" style="margin-right: 25px;"></span><a class="twitter-share-button" data-count="horizontal" data-related="" data-via="doiguocmoc"
    expr:data-text="data:post.title" expr:data-url="data:post.url" href="http://twitter.com/share">Tweet</a><span class="g-plusone" data-callback="plusOned" data-count="true" data-size="medium" expr:data-href="data:post.url"></span></div>

trong đó : …….. là phần nội dung sẽ bị ẩn đi

Cuối cùng, hãy xuất bản bài viết. Bây giờ, để xem phần nội dung bị ẩn đi, người dùng sẽ buộc phải like, twitter, +1 bài viết của bạn.

Chúc các bạn thành công

Cách thêm button “Like to Unlock” vào bài viết Blogspot
5 / 28 votes

Ads quantri@mocgin.com

Có thể bạn thích

Nhận tin mới qua Email

 • Cập nhật tin tức hoàn toàn miễn phí qua Email
 • Đảm bảo an toàn thông tin của bạn
 • Nhận quà hàng tháng - Tri ân độc giả

Gửi bình luận

 • Không sử dụng từ khóa trong khung Name
 • Chèn code theo mẫu <pre>Your Code</pre>

25 Comments

 1. Sửa myas Tính Tại Nhà Bình Dương - 1 Bình luận 27/08/2016
 2. Trần Đình Đức - 5 Bình luận 28/08/2016
  • Mộc -
   Admin
   28/08/2016
 3. Hậu - 5 Bình luận 01/09/2016
  • Mộc -
   Admin
   01/09/2016
   • Hậu - 5 Bình luận 01/09/2016
    • Hậu - 5 Bình luận 01/09/2016
     • Mộc -
      Admin
      01/09/2016
      • Hậu - 5 Bình luận 01/09/2016
       • Mộc -
        Admin
        01/09/2016
        • Hậu - 5 Bình luận 01/09/2016
 4. Sửa Máy Tính Tại Nhà Bình Dương - 11 Bình luận 02/09/2016
 5. Nguyễn Duy Doanh - 6 Bình luận 10/09/2016
 6. Thanh Tung - 1 Bình luận 19/09/2016
 7. Huy Hoang - 5 Bình luận 27/09/2016
 8. QThangdotnet - 1 Bình luận 30/09/2016
  • Mộc -
   Admin
   30/09/2016
 9. Đặng Việt Thạo - 50 Bình luận 01/10/2016
 10. Phạm Lệ Quyên - 36 Bình luận 07/10/2016
 11. IT-SharePro - 4 Bình luận 17/10/2016
  • Mộc -
   Admin
   17/10/2016
 12. IT-SharePro - 4 Bình luận 17/10/2016
 13. Trần Ngọc Thắng - 2 Bình luận 23/10/2016
  • Mộc -
   Admin
   23/10/2016