Thủ thuật Blogspot – Thủ thuật Blogger

Học SEO Blogspot Template Serie Blogspot cơ bản

Chuyên mục Thủ thuật Blogspot – Thủ thuật Blogger – Chia sẻ thủ thuật, các kinh nghiệm trong việc thiết kế web bằng Blogger.

Tạo phân trang (Page Navigation) cho Blogspot

Theo Template mặc định của Blogger hay một số Template khác thì phần phân trang (Page Navigation) cho Blog sẽ không được tối ưu mà chỉ để là Bài viết mới hơn, và bài viết cũ hơn thôi. Vì vậy, nếu …