Tạo mật khẩu cho bài viết blogspot

Tạo mật khẩu cho bài viết. Việc này giúp bạn share bài viết tới một nhóm nhỏ những người quan tâm hoặc chạy những chương trình đặc biệt cho độc giả của bạn.

Tạo mật khẩu cho bài viết blogspot còn giúp bạn có thể tạo những trang giảm giá, code đặc biệt cho những người có mật khẩu.

 

Chèn đoạn script dưới cùng bài viết trong khung soạn thảo HTML

 

<p id="message"></p>
<script type="text/javascript">
window.onload = function() {
var person = prompt("Vui lòng nhập mật khẩu để tiếp tục. Nếu không có mật khẩu liên lạc với tác giả Nguyễn Tuấn qua địa chỉ https://www.facebook.com/kequaduongvodanh", "");
if (person == "2401") {
alert("Cảm ơn bạn đã đọc bài viết!");
} else {
alert("Sai mật khẩu!");
window.location = "http://www.blogthuthuatwin10.com/"
}
document.getElementById("message").innerHTML
}
</script>

Các bạn có thể xem demo ở đây:

http://www.blogthuthuatwin10.com/2017/04/tai-lieu-rebuild-windows-10-version-1703-full-soft.html

 

 

Hits: 83

Bài viết liên quan:

Add Comment

3 Comments

 1. Sơn Standa
  10 Bình luận
  20/07/2017
  • Cuong Nguyen
   6 Bình luận
   22/07/2017
 2. bo_giaktvn
  1 Bình luận
  26/08/2017