Share Code thời gian chuẩn cho blogspot

Share Code thời gian chuẩn cho blogspot. Được anh Nguyễn Tuấn chia sẻ lại.chèn trong bài viết   <span class='post-timestamp'> <b:if cond='data:top.showTimestamp'> <b:if cond='data:post.url'>...