Nhúng Js trực tiếp lên Blogger

Nhúng Js trực tiếp lên Blogger. Cái này dùng để nhúng trực tiếp JS lên blogger tránh trường hợp link JS bị lỗi. Cách...

Thêm disqus comment vào blogspot

Mặc định với bình luận của blogspot thì chỉ những ai có tài khoản gmail mới có thể để lại phản hồi trên bài...

Thêm Facebook comment cho Blogspot

Thêm Facebook comment cho Blogspot - Facebook đang ngày càng được nhiều người sử dụng không chỉ tại Việt Nam. Vì vậy sư tương...

Tạo trang sitemap cho blogspot

Một blog nếu chỉ gồm vài trang thôi thì chúng ta có thể dễ dàng xem hết tất cả các trang trên blog đó....