Code ẩn ảnh lỗi khi convert từ blogger sang wordpress

 

Code cho vào theme funtion

function dgm_js_footer() { ?>
<script type='text/javascript'>
// jQuery(document).ready(function($){
jQuery(".separator").remove();
// });
</script>
<?php }
add_action('wp_footer', 'dgm_js_footer', 999 );

Chú ý: Nội dung trong các bài viết chỉ có tính chất tham khảo. Độc giả vui lòng tham khảo ý kiến của bác sĩ trước bất cứ áp dụng nào! Vui lòng liên hệ để gỡ bài nếu bạn thấy sai và không đúng! Blog xin chân thành cảm ơn!