Code xóa dấu tiếng việt khi up lên host hoặc vps

Đây là lỗi phổ biến khi up file có tiếng việt lên host trong WordPress. Nhất với một số host của Tenten.

Code xóa dấu tiếng việt khi up lên host hoặc vps

function nakovn_filename_hash($filename) { $name = remove_accents(wp_basename($filename)); $name = str_replace(‘nenmuagi_’, ”, $name); return ‘nenmuagi_’ . $name; } add_filter(‘sanitize_file_name’, ‘nakovn_filename_hash’, 10);

Thay chữ nenmuagi thành chữ bạn muốn!

function nakovn_filename_hash($filename) { $name = remove_accents(wp_basename($filename)); $name = str_replace('nenmuagi_', '', $name); return 'nenmuagi_' . $name; } add_filter('sanitize_file_name', 'nakovn_filename_hash', 10);

Chú ý: Nội dung trong các bài viết chỉ có tính chất tham khảo. Độc giả vui lòng tham khảo ý kiến của bác sĩ trước bất cứ áp dụng nào! Vui lòng liên hệ để gỡ bài nếu bạn thấy sai và không đúng! Blog xin chân thành cảm ơn!