Đề thi 2017 chính thức tự luận môn nghiệp vụ chuyên ngành kế toán viên -đợt 2- kho bạc

Đề thi 2017 chính thức tự luận môn nghiệp vụ chuyên ngành kế toán viên -đợt 2- kho bạc : Sáng ngày  27/08/2017 các thí sinh dự thi công chức Kho bạc 2017 đợt 2 thi viết tự luận môn nghiệp vụ chuyên ngành, đề thi năm nay các thí sinh đánh giá là khó. Năm nay trong đề ra có câu hỏi liên quan đến nghị định 25 về báo cáo tài chính Nhà nước (phần này khá mới, ít thí sinh ngờ tới, tuy nhiên nếu để ý các bạn sẽ thấy là hôm trước thi trắc nghiệm nghiệp vụ chuyên ngành cũng có 4 câu hỏi về nghị định 25 đấy).Bản này là viết tay do bạn thí sinh viết lại, hiện chưa có đề chụp chính thức.

Đề thi tự luận nghiệp vụ chuyên ngành KTV đợt 2 (đề số 1)

  • Câu 1: Nội dung chủ yếu của sổ kế toán, phương pháp sửa chữa sổ kế toán. Sự khác biệt giữa phương pháp sửa chữa sổ kế toán trong trường hợp ghi sổ bằng phương tiện điện tử với phương pháp chữa sổ kế toán giấy.
  • Câu 2: Tiêu chuẩn của người làm kế toán, quy định về những người không được làm kế toán.
  • Câu 3: Khái niệm và nội dung cơ bản của Báo cáo tình hình tài chính nhà nước và báo cáo kết quả hoạt động tài chính nhà nước theo Nghị định số 25/2017/NĐ-CP.
  • Câu 4: Trình bày các yêu cầu về khóa sổ kế toán thu, chi ngân sách nhà nước cuối năm theo quy định của nghị định số 163/2016/NĐ-CP.

Đề thi tự luận nghiệp vụ chuyên ngành KTV đợt 2 (đề số 2)

  • Câu 1: Thẩm quyền của chính phủ, bộ tài chính, hội đồng nhân dân cấp tỉnh trong ban hành chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi NSNN theo luật NSNN số 83. Tại sao phải chi đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức.
  • Câu 2: Phương thức bù đắp bội chi NSNN, bù đắp thiếu hụt tạm thời quỹ NSNN theo luật NSNN số 83.
  • Câu 3: Yêu cầu khóa sổ kế toán thu, chi NSNN theo nghị định 163.
  • Câu 4: Ngân quỹ nhà nước là gì? Nguyên tắc quản lý ngân quỹ nhà nước? Biện pháp để phòng ngừa rủi ro trong quản lý ngân quỹ nhà nước?

Chú ý: Nội dung trong các bài viết chỉ có tính chất tham khảo. Độc giả vui lòng tham khảo ý kiến của bác sĩ trước bất cứ áp dụng nào! Vui lòng liên hệ để gỡ bài nếu bạn thấy sai và không đúng! Blog xin chân thành cảm ơn!