Đề thi – đáp án kho bạc 2017 chính thức ngạch chuyên viên nghiệp vụ, kế toán viên ngày 19/8

Đề thi kho bạc 2017 chính thức ngạch chuyên viên nghiệp vụ, kế toán viên ngày 19/8.Đề thi +đáp án chính thức kho bạc nhà nước 2017: ngạch chuyên viên nghiệp vụ, kế toán viên diễn ra vào ngày 19/8 năm 2017 , đề kho bạc 2017

 Đề chính thức ngạch chuyên viên nghiệp vụ, kế toán viên kho bạc 2017  ngày 19/8

Phần đề thi khá đơn giản.  4 câu tất cả: 1. Nêu quy định đánh giá, phân loại cbcc. Nêu mục đích của việc phân loại đó. Câu 2: nêu quy định về đạo đức văn hóa công sở theo luật cccn 2015.làm rõ 1 tiêu chuẩn về quy định đạo đức trên Câu : Trình bày vị trí chức năng kbnn capa tỉnh theo…quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn kho bạc nhà nước tỉnh. Trong mối quan hệ với ubnn cùng cấp và các cơ quan tài chính thì kbnn cấp tỉnh có nhiệm vụ chức năng gì.? Câu 4: khái niệm ngân sách nhà nước. Nêu chu trình ngân sách nhà nước.

KTC – ĐỀ THI ĐỢT 1, 2017

1. Đạo đức, văn hóa giao tiếp cbcc. Phân tích 1 tiêu chuẩn của đạo đức cbcc

2. Phân loai đanh gia công chức? Việc đánh giá công chức mục đích j?

3. Vị trí chức năng kbnn tỉnh ? Nhiệm vụ quyền hạn trong mối quan hệ với ủy ban nhân dân cùng cấp và cơ quan tài chinh trên địa bàn

4. Ngân sách nhà nước là j? Các khâu trong chu trình nsnn? Mục tiêu các khâu chu trình trình nsnn.

Đề thi rất ổn và ok

Phần đáp án thi kho bạc nhà nước 2017

Nguồn: sưu tập trên internet

Các bạn xem trong site ngolongnd.net thêm về phần này nhé

Chú ý: Nội dung trong các bài viết chỉ có tính chất tham khảo. Độc giả vui lòng tham khảo ý kiến của bác sĩ trước bất cứ áp dụng nào! Vui lòng liên hệ để gỡ bài nếu bạn thấy sai và không đúng! Blog xin chân thành cảm ơn!