Đề thi thử tự luận công chức thuế vòng 2- đề ôn tự luận số 2- ôn thi công chức thuế 2016, 2017

Đề thi thử tự luận công chức thuế vòng 2-  về thuế Giá trị gia tăng  (GTGT) đề ôn tự luận số 2- ôn thi công chức thuế 2016, 2017 gửi tới các bạn. Lưu ý:
#Ban quản trị quyết định chỉ post đề bài và sẽ post một vài lời giải hoặc không. Lưu ý: Đề ôn thi thuế sát đã có- và chỉ dành cho những người chăm chỉ giải bài
#Sẽ có rất nhiều đề trước khi tôi post tài liệu chính! Chỉ bạn nào chăm chỉ giải các đề tôi mới share! Thời gian share là trước ngày thi  vòng 2 khoảng 3-5 hôm!

Đề thi thử tự luận công chức thuế vòng 2- đề ôn tự luận số 2- ôn thi công chức thuế 2016, 2017

Bài số 1- Thuế giá trị gia tăng

Một doanh nghiệp kinh doanh taxi ở Hà Nội nội nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ kê khai thuế theo tháng trong tháng 5/2016 có tình hình sau:
• Mua xăng xe, giá mua chưa có thuế GTGT ghi trên hóa đơn GTGT 6.000 Trđ, hóa đơn lập đúng quy định của PL.
• Mua 10 xe ôtô chở người 5 chỗ ngồi phục vụ hoạt động kinh doanh, giá mua chưa thuế GTGT mỗi chiếc ghi trên HĐ hợp pháp 2 tỷ đồng
• Chi trả tiền thuê sủa chữa lớn các xe, giá sửa chữa chưa thuế GTGT ghi trên HĐ hợp pháp 400trđ
• Thuế suất thuế GTGT của các hàng hóa, dịch vụ trên đều là 10%
• Xăng xe và ôtô mua vào được thanh toán qua TK mở tại Ngân Hàng A. Tiền sửa chữa xe thanh toán qua tài khoản mở tại Ngân hàng B. TK mở tại Ngân Hàng A đã đăng ký với cơ quan thuế. TK mở tại Ngân hàng B chưa đăng ký với cơ quan thuế.
• YÊU CẦU
1. Cho biết Thời hạn nộp tờ khai và nộp thuế GTGT tháng 5/2016 của CT này.
2. Xác định thuế GTGT đầu vào được khấu trừ trong tháng của Công ty.
3. Giả sử tổng số thuế GTGT đầu ra trong tháng là 400 Trđ, Số thuế chưa khấu trừ hết tháng trước chuyển sang là 200 tr. Hãy xác định số thuế GTGT phải nộp T5/2016 của CT này.

Bài số 2 – Thuế giá trị gia tăng

Trong tháng 8/2016 công ty TNHH Hải Nam kê khai theo phương pháp khấu trừ có các nghiệp vụ kinh tế như sau:
1. Xuất khẩu một lô hàng A theo điều kiện FOB có trị giá 500 triệu đồng.
2. Làm đại lý bán đúng giá tiêu thụ sản phẩm B (thuộc diện chịu thuế GTGT) cho một công ty TNHH trong nước, giá bán theo qui định chưa có thuế GTGT là 50.000 đồng/sp, hoa hồng được hưởng là 5% trên giá bán chưa thuế GTGT, trong kỳ công ty K tiêu thụ được 10.000sp và đã được công ty TNHH thanh toán tiền hoa hồng cho số sản phẩm bán được trong kỳ.
3. Nhận xuất khẩu ủy thác một lô hàng C theo điều kiện giá FOB có trị giá là 600 triệu đồng, hoa hồng ủy thác được hưởng là 3% trên giá FOB.
4. Bán cho doanh nghiệp L lô hàng D với giá chưa thuế GTGT là 200 triệu đông, thuế GTGT là 10%, nhưng khi viết hóa đơn, kế toán chỉ ghi giá thanh toán là 220 triệu đồng. (hóa đơn không ghi tách riêng giá chưa thuế và thuế GTGT).
5. Dùng 100sp E để trao đổi với một cơ sở kinh doanh M lấy sản phẩm F, giá bán chưa thuế GTGT của sản phẩm E cùng thời điểm phát sinh họat động trao đổi là 120.000đ/sp. Công ty nhận về số sản phẩm F có tổng giá trị là 15 triệu (giá chưa thuế GTGT). Phần chênh lệch đã thanh toán cho phía công ty M bằng tiền chuyển khoản. Thuế suất thuế GTGT của sản phẩm F là 5%.
6. Bán trả góp cho công ty N một lô hàng, giá bản trả góp chưa có thuế GTGT là 300 triệu đồng, trả trong vòng 3 năm, giá bán trả ngay là 250 triệu đồng (giá chưa thuế GTGT).
Yêu cầu: xác định số thuế GTGT mà công ty phải nộp trong tháng. Biết rằng:
– Thuế suất thuế GTGT mặt hàng E và hàng trả góp là 10%
– Hàng hóa mua vào đều thanh toán qua Ngân hàng
– Hàng hóa xuất khẩu đủ điều kiện được khấu trừ thuế theo quy định của Pháp luật
– Các hóa đơn, chứng từ mua bán đều hợp pháp


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

 

Bài số 3- Thuế giá trị gia tăng

Một Công ty sản xuất bàn ghế ở TP Hồ Chí Minh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ kê khai thuế theo tháng trong tháng 7/2016 có tình hình sau:
• Mua gỗ xẻ để sản xuất bàn ghế, giá mua chưa có thuế GTGT ghi trên HĐ hợp pháp 4.000 trđ, thanh toán qua Ngân hàng đúng quy định của Pháp luật.
• Mua xe ô tô chở người 5 chỗ, giá mua chưa thuế GTGT ghi trên HĐ GTGT hợp pháp 2 tỷ đồng, thanh toán qua ngân hàng đúng quy định của Pháp luật.
• Mua công cụ sản xuất, giá mua chưa thuế GTGT ghi trên HĐ GTGT hợp pháp 80 tr, thanh toán đối trừ công nợ với đối tác bán công cụ.
• Thuế suất thuế GTGT của các mặt hàng trên đều là 10%
• YÊU CẦU:
1. Cho biết Thời hạn nộp tờ khai và nộp thuế tháng 7/2016 của CT này.
2. Xác định thuế GTGT đầu vào được khấu trừ trong tháng của Công ty.
3. Giả sử số gỗ mua vào bị hỏng do hỏa hoạn đã được bảo hiểm bồi thường 50% giá trị. Phần còn lại không được bồi thường. Hãy xác định số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ trong tháng của Công ty này
4. Giả sử tổng số thuế GTGT đầu ra trong tháng là 650 trđ. Hãy xác định số thuế GTGT phải nộp tháng 7/2016 của CT này.


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

 

Bài số 4- Thuế giá trị gia tăng

Một Công ty sản xuất bàn ghế ở TP Hồ Chí Minh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ kê khai thuế theo tháng trong tháng 7/2016 có tình hình sau:
• Mua gỗ xẻ để sản xuất bàn ghế, giá mua chưa có thuế GTGT ghi trên HĐ hợp pháp 4.000 trđ, thanh toán qua Ngân hàng đúng quy định của Pháp luật.
• Mua xe ô tô chở người 5 chỗ, giá mua chưa thuế GTGT ghi trên HĐ GTGT hợp pháp 2 tỷ đồng, thanh toán qua ngân hàng đúng quy định của Pháp luật.
• Mua công cụ sản xuất, giá mua chưa thuế GTGT ghi trên HĐ GTGT hợp pháp 80 tr, thanh toán đối trừ công nợ với đối tác bán công cụ.
• Thuế suất thuế GTGT của các mặt hàng trên đều là 10%
• YÊU CẦU:
1. Cho biết Thời hạn nộp tờ khai và nộp thuế tháng 7/2016 của CT này.
2. Xác định thuế GTGT đầu vào được khấu trừ trong tháng của Công ty.
3. Giả sử số gỗ mua vào bị hỏng do hỏa hoạn đã được bảo hiểm bồi thường 50% giá trị. Phần còn lại không được bồi thường. Hãy xác định số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ trong tháng của Công ty này
4. Giả sử tổng số thuế GTGT đầu ra trong tháng là 650 trđ. Hãy xác định số thuế GTGT phải nộp tháng 7/2016 của CT này.

Bài số 5- Thuế giá trị gia tăng

Tại một doanh nghiệp trong tháng có tình hình như sau:Tồn đầu tháng 300spA trong đó chỉ có 80 sản phẩm (Viết tắt là sp) có hóa đơn GTGT ghi giá chưa thuế gtgt 50.000đ/sp.Mua 150sp A vs giá chưa thuế gtgt 60.000đ/sp.Mua 50sp B vs giá thanh toán ghi trên hóa đơn bán hàng 2,2triệu. Tiêu thụ hết các sản phẩm  nói trên( cuối kỳ không có sản phẩm tồn kho) vs giá chưa có thuế GTGT 65.000đ/spA và 45.000đ/spB . Thuế gtgt của chi phí mua ngoài khác được khấu trừ 1,3triệu.thuế suất gtgt của các sp nói trên là 10%.Tính thuế gtgt doanh nghiệp phải nộp?

Chú ý: Nội dung trong các bài viết chỉ có tính chất tham khảo. Độc giả vui lòng tham khảo ý kiến của bác sĩ trước bất cứ áp dụng nào! Vui lòng liên hệ để gỡ bài nếu bạn thấy sai và không đúng! Blog xin chân thành cảm ơn!