Tạo bản quyền cho Template Blogspot

Câu hỏi: Name: Bui Son Email: buison28121999@gmail.com Nội dung: A có code tạo bản quyền cho Template blog ko ạ ?? A mã hóa code như thế nào vậy Trả lời: Cách tạo bản quyền Thêm đoạn code sau vào …