Make WordPress default video embeds responsive

Hướng dẫn tự động resposive video youtube khi nhúng vào wordpress!

Add this to your theme’s functions.php:

/*  Add responsive container to embeds
/* ------------------------------------ */ 
function alx_embed_html( $html ) {
    return '<div class="video-container">' . $html . '</div>';
}
 
add_filter( 'embed_oembed_html', 'alx_embed_html', 10, 3 );
add_filter( 'video_embed_html', 'alx_embed_html' ); // Jetpack

 

And next up, we need to add the CSS that makes it responsive to our style.css:

.video-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; }
.video-container iframe, .video-container object, .video-container embed, .video-container video { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; }

Chú ý: Nội dung trong các bài viết chỉ có tính chất tham khảo. Độc giả vui lòng tham khảo ý kiến của bác sĩ trước bất cứ áp dụng nào! Vui lòng liên hệ để gỡ bài nếu bạn thấy sai và không đúng! Blog xin chân thành cảm ơn!