Các kiểm tra domain có bị adsense ban 2018

Các kiểm tra domain có bị adsense ban 2018 sưu tầm từ anh Tuấn , do hiện nay http://ctrlq.org/sandbox/ không còn dùng được nữa. Hiện nay có rất nhiều trang web hỗ trợ kiểm tra tên miền có bị khóa không đăng ký được đơn Google AdSense nhưng độ chính xác chưa cao. Nhưng trước hết bạn cần biết tên miền bị khóa không tham gia kiếm tiền AdSense được là do hai nguyên nhân thứ nhất website vi phạm chính sách của Google cho dù đã chạy quảng cáo hoặc chưa chạy quảng cáo và thứ hai website đã chạy quảng cáo nhưng vi phạm do lưu lượng truy cập không hợp lệ dẫn đến tài khoản bị vô hiệu qua đó tên miền cũng bị khóa.

Nếu bạn có dự định tham gia kiếm tiền bằng Google AdSense thì trước khi đăng ký đơn bạn cần kiểm tra xem domain có bị ban hay không. Thông thường các tên miền mua mới ở những nhà cung cấp tên miền thường an toàn nhưng không phải là tuyệt đối hoặc trong trường hợp bạn mua lại website khác và trước khi mua bạn nên kiểm tra lại tên miền xem có bị ban hay không?

Tên miền bị khóa sẽ không đăng ký được AdSense, nếu bạn sử dụng tài khoản AdSense khác đã được chấp thuận sẽ không hiện quảng cáo. Trong một số trường hợp tài khoản đó có thể bị hiệu luôn. Mình đưa ra 2 cách kiểm tra domain với độ chính xác tuyệt đối các bạn có thể tha khảo

Cách 1: Kiểm tra bằng cách đăng ký trực tiếp trong biểu mẫu của Google AdSense

Các bạn truy cập địa chỉ đăng ký đơn Google AdSense điền tên miền và email nếu thấy dòng chữ màu đỏ URL này không thể sử dụng để đăng ký AdSense đồng nghĩa domain đã bị ban

Cách 2: Kiểm tra qua trang web trung gian techblogup.com

Các bạn truy cập địa chỉ https://techblogup.com/sandbox/ điền tên miền sau đó chọn check website nếu thấy dòng chữ Your Website is Safe! thì domain chưa bị ban

Trong trường hợp domain đã bị ban sẽ thấy dòng chữ Oops! Your website is banned from Google Adsense!

Phải làm gì khi domain đã bị Google AdSense vô hiệu hóa kiếm tiền?

Cách này rất mong manh nhưng có thể phục hồi đầu tiên bạn phải sử dụng tài khoản chưa bị vô hiệu kiếm tiền quản trị trang web có domain bị ban. Trong trường hợp website có từ 2 tài khoản quản trị mà trong đó có một tài khoản đã bị vô hiệu kiếm tiền bạn phải xóa tài khoản đó đi

Tiếp tục đợi một thời gian ít nhất 90 ngày sau đó bạn bạn gửi đơn khiếu nại bằng tiếng Anh đến email adsense@google.com, nội dunng trong đơn bạn phải đề cập bạn là chủ sở hữu domain, trang web của bạn đang thực hiện tốt chính sách, và tài khoản của bạn chưa vi phạm lần nào. Tùy thuộc vào độ khóc của bạn mà đội ngũ hỗ trợ có thể mở lại domain cho bạn, lúc này bạn mới có thể tiếp tục gửi lại đơn đăng ký Google AdSense hoặc sử dụng tài khoản AdSense đã được chấp thuận.

Tags:

Đọc nhiều tuần qua:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *