Mẫu Nhật Ký Thực Tập Tốt Nghiệp – Link download free

Nhật Ký Thực Tập

 

Đơn vị thực tập: Công ty Cổ phần ……

Thời gian thực tập: 6 tuần (Từ ngày 04/01 đến ngày 26/02/2016)

 

Tuần

Ngày, tháng, năm 

Nội dung thực tập

Người hướng dẫn
Tuần 1+2

(Từ ngày 04/01 đến ngày 15/01/2016)

04/01/2016Đến Công ty, được tiếp xúc với phòng kế toán. được tìm hiểu về đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán. Lựa chọn đề tài chuyên đề thực tập. 
05/01/2016Làm quen với thực tế hoạt động của công ty và cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty. 
06/01/2016Làm quen với thực tế hoạt động của công ty và cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty. 
07/01/2016Xin nghỉ viết đề cương chi tiết. 
Từ 09-10/01/2016Thứ 7, chủ nhật nghỉ. 
11/01/2016Xin nghỉ lên trường nộp đề cương chi tiết. 
12/01/2016Được xem và nghiên cứu một số chứng từ, sổ sách và biểu mẫu báo cáo kế toán. 
13/01/2016Kế toán công ty hướng dẫn và làm một số chứng từ đơn giản. 
14/01/2016Tìm hiểu vấn đề liên quan đến kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh 
15/01/2016Tìm hiểu quy trình luân chuyển chứng từ và các sổ sách hạch toán kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh.

Kế toán trưởng của phòng kế toán hướng dẫn cách lên chứng từ. Tìm hiểu về chế độ kế toán và xem hệ thống tài khoản và hình thức sổ sách, chứng từ công ty đang sử dụng. Xin số liệu của công ty để viết báo cáo.

 
 Từ 16-17/01/2016Thứ 7, chủ nhật nghỉ 
Tuần 3

(Từ ngày 18/01 đến ngày 22/01/2016)

18/01/2016Nộp báo cáo (chương 1 và phần 2.1 chương 2) để giáo viên hướng dẫn chỉnh sửa. 
19/01/2016Đợi để lấy báo cáo từ giáo viên hướng dẫn. 
20/01/2016Lấy báo cáo và hoàn thiện lại 
22/01/2016Báo cáo quá trình thực tập tại đơn vị trên trường. 
 Từ ngày 23-24/01/2016Thứ 7, chủ nhật nghỉ. 
Tuần 4+5

(Từ ngày 25/01 đến 19/02/2016

25/01/2016Đến công ty tìm hiểu và nghiên cứu thêm các tài liệu sổ sách của công ty từ những năm trước để có thể đánh giá được tình hình hoạt động của công ty. 
27/01/2016Đến công ty học hỏi cách lập sổ sách liên quan. Xin số liệu thực tế của công ty và mẫu các chứng từ công ty đang sử dụng để lấy dẫn chứng để hoàn thiện báo cáo. Xin nghỉ để hoàn thiện nốt báo cáo theo hướng dẫn của giáo viên. 
Từ ngày 04-12/02/2016Nghỉ tết 
Từ ngày 13-14/2016Thứ 7, chủ nhật nghỉ. 
15/02/2016Tiếp tục hoàn thiện báo cáo 
18/02/2016Nộp báo cáo để giáo viên hướng dẫn chỉnh sửa lần 2. 
 19/02/2016Đợi để lấy báo cáo từ giáo viên hướng dẫn 
Từ 20-21/02/2016Thứ 7, chủ nhật nghỉ 
Tuần 622/02/2016Lấy báo cáo và hoàn thiện lại. 
24/02/2016Hoàn thiện báo cáo thực tập và nộp cho giáo viên hướng dẫn thực tập. Đồng thời gửi về địa chỉ mail của trường và khoa. 

Lâm Thao, ngày 23,tháng 02,năm 2016

                                                                                   Người viết

                                                                     Sinh viên : Nguyễn Dức Việt

 Giáo viên hướng dẫn                                                   Đơn vị thực tập

( Ký tên )

 

Tải ở đây

 

Chú ý: Nội dung trong các bài viết chỉ có tính chất tham khảo. Độc giả vui lòng tham khảo ý kiến của bác sĩ trước bất cứ áp dụng nào! Vui lòng liên hệ để gỡ bài nếu bạn thấy sai và không đúng! Blog xin chân thành cảm ơn!