Share facebook – share phần woocomerce Flatsome

Phần này hơi khoai:

Các bạn tìm tới file sau

wp-admin/theme-editor.php?file=woocommerce%2Fsingle-product%2Fprice.php&theme=flatsome-child

Flatsome Child: price.php (woocommerce/single-product/price.php)

 <div class="fb-share-button" data-href="<?php the_permalink(); ?>" data-layout="button_count"></div>
<div class="zalo-share-button" data-href="" data-oaid="579745863508352884" data-layout="1" data-color="blue" adata-customize=false></div>

Chú ý: Nội dung trong các bài viết chỉ có tính chất tham khảo. Độc giả vui lòng tham khảo ý kiến của bác sĩ trước bất cứ áp dụng nào! Vui lòng liên hệ để gỡ bài nếu bạn thấy sai và không đúng! Blog xin chân thành cảm ơn!