Share Code thời gian chuẩn cho blogspot

Share Code thời gian chuẩn cho blogspot. Được anh Nguyễn Tuấn chia sẻ lại.chèn trong bài viết   <span class='post-timestamp'> <b:if cond='data:top.showTimestamp'> <b:if cond='data:post.url'>...

Tệp robot.txt chuẩn cho blogspot 2018

  Tệp robot.txt chuẩn cho blogspot 2018 được chia sẻ bởi anh Nguyễn Tuấn của blogthuthuatwindows10.com Tệp robots.txt cho mọi người tham khảo, tệp...