Redsun tuyển dụng 2018

Được biết đến như là một trong những công ty về ẩm thực lớn nhất Việt Nam với chuỗi cửa hàng KINGBBQ, THAI EXPRESS,...