43 ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN NGÀNH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

43 ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN NGÀNH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG. Mời các bạn tham khảo:

1. Ảnh hưởng của việc áp dụng Basel II đến lợi nhuận của các ngân hàng Việt Nam, trường hợp của Ngân hàng…(VIB/Vietcombank)
2. Các nhân tố ảnh hưởng tới lòng trung thành của khách hàng trong việc sử dụng sản phẩm dịch vụ… của ngân hàng (SV thực tập)
3. Nhân tố ảnh hưởng đến hành vi lựa chọn sản phẩm dịch vụ ngân hàng của khách hàng trên thị trường Việt Nam/ tại ngân hàng SV thực tập
4. Giảm thiểu rủi ro đối với Internet Banking tại Việt Nam – Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam.
5. Liệu các ngân hàng lớn có an toàn và hiệu quả hơn so với các ngân hàng nhỏ?
6. Đánh giá mức độ hữu hiệu của các biện pháp quản lý rủi ro tín dụng thực hiện tại Ngân hàng thương mại Việt Nam, trường hợp của Ngân hàng…
7. Mô hình giám sát của các ngân hàng thương mại (sv thực tập) – Thực trạng và giải pháp.
8.Thị trường thẻ ngân hàng tại Việt Nam: thực trạng và phương hướng phát triển.
9. Thực trạng áp dụng Basel II ở các ngân hàng thương mại Việt Nam
10. Tạo lập và kiểm tra các chứng từ gửi hàng trong bộ chứng từ thanh toán quốc tế: hóa đơn, vận đơn, bảo hiểm đơn

43 ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN NGÀNH TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
43 ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN NGÀNH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG


11. Áp dụng UCP600 và ISBP 745 vào hoạt động thanh toán tín dụng chứng từ
12. Cho vay tín chấp tại NHTMCP … – Thực trạng và giải pháp
13. Đánh giá hiệu quả của các công cụ quản trị rủi ro tại NHTM… – Giải pháp đề xuất
14. Xác định các nhân tốt ảnh hưởng đến nợ xấu tại các NHTM Việt Nam
15. Cơ chế điều chuyển vốn nội bộ tại NHTM …
16. Nâng cao chất lượng tín dụng cho các doanh nghiệp startup tại NHTM…
17. Quản lí rủi ro tín dụng tại NHTM…
18. Quản lí rủi ro thanh khoản tại NHTM…
19. Quản lí danh mục cho vay tại NHTM…
20. Hoàn thiện công tác đô lường rủi ro tín dụng tại NHTM..
21. Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của VAMC
22. Giải pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ của NHTM
23. Xác nhận nhân tố ản hưởng đến rủi ro thanh khoản tại ngân hàng TMCP…
24. Phân tích các yếu tố tác động đến hành vi gửi tiền của khách hàng tại ngân hàng …
25. Hiệu quả huy động vốn tiền gửi tại Ngân hàng …
26. Tình hình nợ xấu và các biện pháp xử lý nợ xấu tại các ngân hàng thương mại Việt Nam
27. Giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng …trong bối cảnh 4.0
28. Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng …
29. Hoạt động tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu của ngân hàng….
30. Nâng cao chất lượng hoạt động cho vay thế chấp tại ngân hàng …
33. Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ đối với quản trị rủi ro tại ngân hàng …
34. Giải pháp phát triển sản phẩm internet banking tại ngân hàng… (nơi SV thực tập)
35. Đánh giá công tác định giá tài sản thế chấp tại NH…
36. Giải pháp nâng cao chất lương tín dụng trong cho vay đầu tư và cho vay xuất khẩu tại ngân hàng…
37. Một số tranh chấp trong phương thức thanh toán tín dụng chứng từ và bài học kinh nghiệm
38. Phát triển nghiệp vụ bảo lãnh ngân hàng trong ngoại thương tại …
39. Phát triển nghiệp vụ bao thanh toán quốc tế tại …
40. Rủi ro tỷ giá từ hoạt động tài trợ thương mại tại NHTM…
41. Thực trạng nghiệp vụ chiết khấu hối phiếu tại NHTM …
42. Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ đầu tư/ các giao dịch phái sinh về ngoại tệ tại NHTM A theo chuẩn mực kế toán quốc tế
43. Quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh ngoại hối tại ngân hàng

Liên kết hay:


Bài viết liên quan:

Add Comment