Download Mẫu Kế Hoạch Thực Tập Tốt Nghiệp

Kế hoạch thực tập trình bày những nội dung thực hiện và thời gian dự kiến hoàn thành các công việc cần làm của sinh viên trong thời gian thực tập cuối khóa của mình. Kế hoạch được xây dựng căn cứ theo lịch thực hiện chung đã được thông báo đối với sinh viên của Học viện Tài chính cũng như thời gian cụ thể do những điều kiện khác nhau của từng sinh viên.Bên cạnh đó “ Kế hoạch thực tập” cũng giúp giảng viên hướng dẫn nắm bắt được thời gian biểu dự kiến hoàn thành các nội dung được yêu cầu của sinh viên, từ đó tạo điều kiện cho việc sắp xếp thời gian báo cáo tiến độ thực tập giữa sinh viên và giảng viên được hiệu quả hơn.

  1. Mục đích thực tập cuối khóa.
  • Giúp sinh viên củng cố và bổ sung kiến thức lý luận, nghiệp vụ đã học, nắm vững quy trình nghiệp vụ, vận dụng kiến thức để phân tích giải quyết các vấn đề của thực tiễn quản lý kinh tế tài chính, kế toán ở các cơ sở thực tập.
  • Rèn luyện phương pháp công tác và năng lực tổ chức thực hiện công tác Tài chính kế toán, ý thức tổ chức kỷ luật và chấp hành chế độ chính sách quản lý kinh tế tài chính của người cán bộ Tài chính kế toán.
  1. Phương pháp thu thập dữ liệu.
  • Thu thập trực tiếp: trực tiếp quan sát, tiếp xúc với các đối tượng để trực tiếp thực hiện thu thập các thông tin cần thiết, ghi chép kết quả thu thập được.
  • Thu thập gián tiếp: thông qua các tài liệu của đơn vị thực tập như sổ sách chứng từ sẵn có, báo cáo tài chính….. các thông tin cần thiết phục vụ cho quá trình hoàn thiện bài luận văn tại các phòng ban của công ty: Phòng Kế toán, Phòng Đầu tư, Phòng Kinh doanh…. và các kênh thông tin khác. Đọc Luật kế toán, các chuẩn mực kế toán, thông tư hướng dẫn để phục vụ việc phân tích tài liệu.

III. Nội dung thực tập

Theo yêu cầu của bộ môn kế toán và để tạo thuận lợi cho công việc thực tập tại cơ sở của sinh viên, em xin đưa ra kế hoạch thực tập chi tiết của bản thân như sau:

KẾ HOẠCH THỰC TẬP CHI TIẾT 

Thông tin về Đơn vị thực tập

Tên đầy đủ:

Loại hình DN:                  Công ty cổ phần

Mã số thuế:                      0100106049

Trụ sở chính:

Ngày bắt đầu HĐ:

ĐT:   0437576127   

Fax:   0437576116

Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng

Đề tài thực tập dự kiến: “Tổ chức kế toán Nguyên vật liệu 

Các nội dung cần tìm hiểu và kế hoạch thực tập của sinh viên

Quá trình thực tập của sinh viên chia làm 2 giai đoạn:

 Giai đoạn 1:  Công tác chuẩn bị thực tập tại trường gồm các công việc cụ thể:

  • Ngày 06/03/2016: Nghe hướng dẫn thực tập lần 1 tại Hội trường A1

Nghe báo cáo thực tế tại Hội trường A1.Bao gồm các nội dung:

  • Nghe các báo cáo thực tế của một số đơn vị.
  • Cập nhật những văn bản mới có liên quan đến chuyên ngành.
  • Nghe hướng dẫn của bộ môn về các nội dung:

+   Kế hoạch, nội dung, yêu cầu và các quy định chung về thực tập cuối khóa.

+   Hướng dẫn xây dựng đề cương cho từng luận văn cuối khóa.

+  Hướng dẫn quy trình thực tập, tìm hiểu, thu thập tình hình, số liệu cho từng phần hành kế toán ở thực tế các doanh nghiệp thực tập.

Giai đoạn 2: Thực tập tại cơ sở (Từ ngày 18/03/2016 đến ngày 10/05/2016)

Đợt 1: Từ ngày 18/03/2016 đến ngày 02/04/2016

Kế hoạch thực tập cho đợt 1:

Thời gian Công việc cụ thể Ghi chú thực hiện
20/03/2016 Đến đơn vị thực tập

– Báo cáo lịch thực tập và kế hoạch thực tập với lãnh đạo

–  Thông qua đề tài, đề cương thực tập với công ty

– Xem lại tài liệu về sự hình thành của Công ty.

– Nắm bắt và hiểu rõ sự hình thành và phát triển của Công ty qua các giai đoạn.

– Ghi chép, đánh máy lại những thông tin quan trọng, chi tiết, nổi bật về sự hình thành và phát triển của Công ty.

 

Từng ngày đến đơn vị, cập nhật Nhật ký thực tập theo từng ngày
21/03/2016 Tìm hiểu khái quát về công ty:

– Quá trình hình thành và phát triển của công ty (tên công ty, địa chỉ, ngày thành lập,lĩnh vực kinh doanh, mã số thuế,tổng số công nhân viên,…)

– Tìm hiểu thế mạnh đơn vị, xu hướng phát triển kinh doanh trong giai đoạn tới.

-Mô hình tổ chức của công ty.

– Đặc điểm, các loại nguyên vật liệu chủ yếu của công ty sử dụng.

-Nhiệm vụ, chức năng của từng phòng ban trong công ty 1 cách tổng quát nhất.

– Xem và nắm bắt hơn về phần mềm kế toán IT, thực hành lại 1 số nghiệp vụ trong năm bất kì nào đó.

– Xem và ghi chép, tổng hợp lại về tình hình của Công ty: Xem BCKQHDKD,BCĐKT của Công ty trong 3 năm gần đây. Đồng thời, đưa ra những nhận xét, đánh giá của cá  nhân về kết quả mình xem, tính toán được, tính tốc độ tăng- giảm của một số chỉ tiêu: Doanh thu, Lợi nhuận

Tìm hiểu về công ty bằng nhiều nguồn khác nhau như:

+ Trực tiếp tiếp xúc với giám đốc công ty, kế toán trưởng và nhân viên trong khối văn phòng của công ty để tìm hiểu một cách chi tiết.

+ Tìm hiểu từ điều lệ công ty, qua website…

 

Từ ngày 22/03/2016 đến ngày 25/03/2016 Tìm hiểu chi tiết quá trình sản xuất kinh doanh của công ty:

–  Tình hình tổ chức kinh doanh của công ty.
–  Tìm hiểu cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị và việc ứng dụng công nghệ vào hoạt động của công ty.

–  Tìm hiểu cơ cấu tổ chức quản lý  hoạt động của công ty. Tìm hiểu chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban, bộ phận.

Xem xét xem Công ty sử dụng những phần hành kế toán nào là chủ yếu.

-Xem xét,thu thập, chụp ảnh (photo) lại những tài liệu, sổ sách, chứng từ kế toán của Công ty có: Phiếu thu-Chi, Giấy báo Nợ-Giấy Báo có.

 

– Tiếp tục xem xét, thu thập về các tài liệu: phiếu xuất- nhập kho, bảng lương, bảng khấu hao TSCĐ…

+-Qua quá trình đã làm tại Công ty+ kiến thức từ sách vở nghiên cứu và lựa chọn đề tài: “Tổ chức kế toán nguyên vật liệu tại”. Do đó, thu thập nhiều thông tin liên quan để phục vụ cho đề tài mình viết.

+ Nghiên cứu tài liệu và  tìm hiểu trực tiếp bằng cách tiếp xúc trực tiếp với cá nhân, bộ phận có liên quan, quan sát quá trình tổ chức kế toán, kinh doanh tại công ty.

+ Tiếp tục nghiên cứu tài liệu đã thu thập được. Trong thời gian nghỉ bắt đầu viết báo cáo thực tập.

27/03/2015 Tìm hiểu đặc điểm tổ chức công tác kế toán công ty:
-Cơ cấu bộ máy kế toán, nhiệm vụ, chức năng.
– Hình thức tổ chức công tác kế toán
– Hình thức kế toán – Hệ thống sổ kế toán.
– Nội dung công tác kế toán của công ty.- Xem xét kiểm tra tính hợp lý của các nghiệp vụ nhập- xuất nguyên vật liệu: có phiếu nhập- xuất? Có đủ chữ ký của bộ phận liên quan? Quy trình luân chuyển chứng từ? Quy trình nhập xuất vật tư? Tính giá vật tư theo phương pháp bình quân đã được áp dụng đúng? Kế toán Hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên? Nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ?…
Tiếp xúc với kế toán trưởng của công ty để tìm hiểu 1 cách khái quát nhất bằng cách phỏng vấn trực tiếp, tìm hiểu qua các sổ sách kế toán, chế độ kế toán công ty áp dụng.
28/03/2016

 

 – Tìm hiểu mối quan hệ giữa các bộ phận kế toán với các phòng, ban chức năng khác trong công ty; giữa công ty với các đơn vị khác.

-Bắt đầu tiếp xúc với số liệu kì kế toán trước ( năm 2015) thông qua các chứng từ, sổ kế toán chi tiết, sổ kế toán tổng hợp. Nếu đơn vị đã hoàn thiện Báo cáo tài chính năm 2015, tiến hành nghiên cứu các chỉ tiêu liên quan đến đề tài nghiên cứu

-Tổng hợp những tài liệu mình đã xem xét và nghiên cứu.

Tiếp tục hoàn thành Báo cáo thực tập và xây dựng đề cương chi tiết cho đề tài luận văn.
29/03/2016  đến 02/04/2016 – Tiền hành nghiên cứu, tìm hiểu, thu thập số liệu, tài liệu chi tiết về phần hành kế toán vốn bằng tiền, Kế toán bán hàng và Kế toán công nợ, Kế toán Xác định kết quả kinh doanh.

Cần tập trung làm rõ đặc thù của từng phần hành kế toán theo các nội dung:

+ Nội dung, yêu cầu của từng phần hành kế toán.
+ Đặc điểm chi phối từng phần hành kế toán.
+ Chứng từ kế toán chủ yếu và các tài liệu liên quan làm cơ sở để ghi sổ của phần hành kế toán đó.
+  Quy trình luân chuyển chứng từ thực tế tại công ty đối với loại chứng từ đó.
+ Việc vận dụng các Tài khoản kế toán liên quan tới phần hành kế toán.
+ Quy trình và phương pháp ghi sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết. (Căn cứ ghi sổ, ghi sổ thời gian nào, kế toán viên phần hành nào ghi, ghi như thế nào, theo chỉ tiêu nào, theo định khoản nào, sử dụng số liệu ở sổ kế toán đó để làm gì,…)
+ Tổng hơp số liệu lập báo cáo quản trị và báo cáo tài chính.

– Tiến hành thu thập tài liệu (chứng từ, sổ kế toán, báo cáo tài chính) phải đầy đủ, liên hoàn, hợp lý, thống nhất.

– Tiền hành nghiên cứu, tìm hiểu, thu thập số liệu, tài liệu chi tiết về phần hành kế toán Nguyên vật liệu.

 

– Cần tập trung làm rõ đặc thù của từng phần hành kế toán theo các nội dung:

+ Nội dung, yêu cầu của từng phần hành kế toán.
+ Đặc điểm chi phối từng phần hành kế toán.
+ Chứng từ kế toán chủ yếu và các tài liệu liên quan làm cơ sở để ghi sổ của phần hành kế toán đó.
+  Quy trình luân chuyển chứng từ thực tế tại công ty đối với loại chứng từ đó.
+ Việc vận dụng các Tài khoản kế toán liên quan tới phần hành kế toán.
+ Quy trình và phương pháp ghi sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết. (Căn cứ ghi sổ, ghi sổ thời gian nào, kế toán viên phần hành nào ghi, ghi như thế nào, theo chỉ tiêu nào, theo định khoản nào, sử dụng số liệu ở sổ kế toán đó để làm gì,…)
+ Tổng hơp số liệu lập báo cáo quản trị và báo cáo tài chính.

Tiến hành thu thập tài liệu (chứng từ, sổ kế toán, báo cáo tài chính) phải đầy đủ, liên hoàn, hợp lý, thống nhất.

+ Chuẩn bị và hoàn thiện những tài liệu cần có để Báo cáo thực tập lần 1 tài trường.

Tiếp tục hoàn thành Báo cáo thực tập và xây dựng đề cương chi tiết cho đề tài luận văn.
Tiếp tục hoàn thành Báo cáo thực tập và xây dựng đề cương chi tiết cho đề tài luận văn.
03/04/2016  

Báo cáo lần 1 Tại HT Học Viện Tài Chính. Yêu cầu:

+  Nhật kí thực tập và toàn bộ tài liệu thu thập được.

+  Báo cáo thực tập (3 chương).

+ Kế hoạch thực tập chi tiết.

+ Đề cương chi tiết của đề tài luận văn tốt nghiệp cùng các chứng từ, tài liệu thu thập được.

Đợt 2: từ ngày 04/04/2016 đến ngày 10/05/2016

Thực tập chuyên sâu.

Thời gian Công việc cụ thể Ghi chú thực hiện
04/04/2016 đến 09/042016 – Xin thêm tài liệu của Công ty về kế toán nguyên vật liệu  như Hóa đơn giá trị gia tăng, phiếu nhập- xuất kho Nguyên vật liệu,chứng từ có liên quan, sổ kế toán tổng hợp và chi tiết…

– Tìm kiếm các tài liệu tham khảo: các văn bản có liên quan đến vấn đề nghiên cứu. Tham khảo, nghiên cứu luận văn của khóa trước để rút kinh nghiệm, đạt kết quả tốt nhất.

 

Tiếp tục hoàn thiện chương 1 và 2 của báo cáo thực tập sau khi nhận được ý kiến đánh giá tại lần báo cáo thứ nhất
11/04/2016 đến

16/04/2016

–  Tìm hiểu, nghiên cứu các đặc trưng, đặc thù của kế toán Nguyên vật liệu tại đơn vị.

–  Tìm hiểu các chính kế toán áp dụng trong kế toán Nguyên vật liệu tại đơn vị.

–  Tiếp cận vấn đề từ khi phát sinh đến khi được lên Báo cáo.

 

Tiếp tục hoàn thiện chương 1 và 2 của báo cáo thực tập.
18/04/2016 đến

19/04/2016

– Tiếp cận vấn đề từ khi phát sinh đến khi được lên Báo cáo.

– Tìm hiểu các chính sách, quy định có liên quan đến kế toán Nguyên vật liệu.

+ Tìm hiểu các phần hành kế toán khác có liên quan: Kế toán tiền mặt, kế toán tiền gửi ngân hàng, kế toán chi phí- giá thành…

– Bắt đầu viết chương 3 của Luận văn tốt nghiệp.

 

20/04/2016 đến

23/04/2016

Thu thập thêm các tài liệu về kế toán Nguyên vật liệu.

– Tìm hiểu về kế toán Nguyên vật liệu.

– Tiếp tục hoàn thiện Luận văn. Lưu giữ những tài liệu thu thập được.

 

25/04/2016 đến

28/04/2016

–      Tìm hiểu những thuận lợi và hạn chế trong tổ chức kế toán Nguyên vật liệu.

–      Kiến nghị những phương hướng, giải pháp hoàn thiện những vấn đề còn tồn tại bằng những hiểu biết thực tế trong quá trình thực tập tại đơn vị.

–      Tiếp tục viết chương 3 của luận văn tốt nghiệp

29/04/2016 đến

30/04/2016

–   Từ những chứng từ và kiến thức đã thu được khi thực tập trực tiếp phần hành kế toán đã chọn, đưa ra ý kiến nhận xét về tổ chức công tác kế toán của công ty trong phần hành kế toán đã chọn.

–   Đưa ra những kiến nghị và giải pháp giải pháp riêng nhằm hoàn thiện công tác kế toán của công ty.

–   Xin ý kiến hướng dẫn của giáo viên hướng dẫn để đạt hiệu quả cao trong việc viết luận văn.

–  Hoàn thiện chương 3 của luận văn.

–  Viết phần kết luận của luận văn tốt nghiệp và các yêu cầu khác như bìa luận văn tốt nghiệp, trang phụ bìa, lời cam đoan.

 

 

02/05/2016 đến

10/05/2016

–      Tham khảo ý kiến của các kế toán viên, kế toán trưởng về luận văn.

–        Xin ý kiến nhận xét, hướng dẫn thêm của giáo viên về luận văn đã hoàn thành để nhằm hoàn thiện hơn luận văn.

–      Chỉnh sửa luận văn theo hướng dẫn và chỉnh sửa của giáo viên hướng dẫn.

–      Hoàn thành luận văn.

 

–  Xin xác nhận của đơn vị thực tập vào luận văn.

 

–   Kết thúc quá trình thực tập tại Công ty Cổ phần Cầu 7 Thăng Long.

Chú ý ý kiến nhận xét, sửa chữa của giáo viên hướng dẫn để hoàn thiện luận văn tốt nghiệp
11/05/2016 –  Nộp 03 quyển luận văn cho Bộ môn .

Trên đây là bản kế hoạch thực tập tại Công ty Cổ phần và làm luận văn tốt nghiệp của em. Bản kế hoạch này không tránh khỏi những sai sót, em mong nhận được ý kiến đóng góp của cô để bản kế hoạch hoàn thiện hơn.

Link tải ở đây

Tags:

Đọc nhiều tuần qua:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *