Sự khác biệt của bộ Cambridge IELTS và bộ Actual test?

Sự khác biệt của bộ Cambridge IELTS và bộ Actual test? Link tải Google driver cho các bạn.Bộ Actual test tổng hợp đề thi thật những năm trước. Và có nhiều bạn gặp lại bài Reading đã làm rồi trong bộ Actual test. Mọi người in và làm nhé
Link của IELTS actual test( Reading/ Listening) :
☀️IELTS listening actual test 1-2☀️

https://drive.google.com/open…

☀️IELTS Listening Actual test 3☀️

https://drive.google.com/open…

☀️IELTS reading actual test ☀️

https://drive.google.com/open…

Chia sẻ bài viết:

Bài viết liên quan:

Đọc nhiều cùng chuyên mục:

Add Comment