Tài liệu môn kinh tế quốc tế – 77 câu hỏi trắc nghiệm kèm đáp án hay nhất

Tài liệu môn kinh tế quốc tế – 77 câu hỏi trắc nghiệm kèm đáp án hay nhất. Tài liệu này bên HVTC, được nhiều bạn sinh viên lấy làm tài liệu ôn thi, đạt điểm rất cao.

Câu 1: So sánh kinh tế đối ngoại và kinh tế quốc tế?

– Quan hệ kinh tế đối ngoại là quan hệ kinh tế của 1 nc với các nc # hoặc với các tổ chức kinh tế quốc tế,đc nghiên cứu từ góc độ nền kinh tế của nc đó.
– Quan hệ kinh tế quốc tế là quan hệ kinh tế giữa các nước và giữa các nước với các tổ chức kinh tế quốc tế,đc nghiên cứu từ góc độ nền kinh tế thế giới.
– Giống nhau:
+ Đều là quan hệ kinh tế,quan hệ trao đổi.
+ Về chủ thể:đều là giữa các nước và các tổ chức.
– Khác nhau:

+ Kinh tế đối ngoại Kinh tế quốc tế
+ Góc độ nghiên cứu Nền kinh tế 1 nước Kinh tế thế giới
+ Tính chất 1 chiều Đa chiều
+ Phạm vi Hẹp hơn Rộng hơn

Câu 2: giải thích tại sao KTTG không chỉ đơn thuần là phép cộng của các nền

KT các nước lại với nhau?
-Kinh tế thế giới bao gồm toàn bộ các nền kinh tế dân tộc, các mối quan hệ kinh tế quốc tế dựa trên phân công lao động và hợp tác quốc tế.
-Kinh tế thế giới ko chỉ đơn giản là phép cộng số học của các nền kinh tế thế giới là vì:
+ bộ phận cấu thành KTTG gồm các nền kinh tế dân tộc có tham gia hoạt động kinh tế quốc tế.Trên thế giới hiện có khoảng 220 quốc gia và vùng lãnh thổ, mỗi quốc gia và vùng lãnh thổ đó được coi là 1 nền kinh tế dân tộc. mà mỗ nền kinh tế dân tộc này có những đặc điểm kinh tế riêng và thời điểm các nền kinh tế này tham gia vào KTTG cũng khác nhau . vì thế ta ko chỉ dùng phép cộng số học đơn giản để có thể tính được KTTG.
+ ta ko dùng được cũng là vì các nền kinh tế dân tộc trên thế giới có mối liên hệ hữu cơ với nhau thông qua liên kết kinh tế quốc tế.

Câu 3: Bản chất của KTTG do bản chất của phương thức sản xuất xác định. Đúng hay sai?(KTTG vừa là phạm trù kinh tế vừa là phạm trù lịch sử?
– Kinh tế thế giới bao gồm toàn bộ các nền kinh tế dân tộc, các mối quan hệ kinh tế quốc tế dựa trên phân công lao động và hợp tác quốc tế.
– Phạm trù kinh tế: KTTG gồm toàn bộ nền kinh tế các quốc gia,thông qua các mối quan hệ KTQT dựa trên phân công lao động và hợp tác quốc tế.Quá trình pt KTTG liên tục song song vs sự hình thành và thay đổi của các phương thức sản xuất.Trong 1 thời kỳ có thể đồng thời tồn tại nhiều pt sản xuất nhưng bản  chất của nền kinh tế thế giới do phương thức sản xuất thống trị=>sự thay đổi các phương thức SX thống trị là minh chứng về sự thay đổi về chất của nền KTTG.
-Phạm trù lịch sử: TRong quá trình phát triển của XH loài người,quan hệ KTQT xuất hiện cùng vs sự ra đời và phát triển của CNTB,lúc đó lực lượng sản xuất pt thúc đẩy các mối quan hệ kt-xh pt vượt ra khỏi phạm vi của 1 nc,ngày càng nhiều nền KTQT gia nhập vào nền KTTG.

Câu 4: Tại sao khi thực hiện chiến lược mở cửa kinh tế quốc gia thì phải cho phép mọi thành phần Kinh tế trong nước tham gia.
(Vì sao mở cửa KTQG có sự tham gia của các thành phần)
-Mở cửa kinh tế là các nước phát triển kinh tế trong nước gắn liền với kinh tế khu vực và kinh tế thế giới bằng việc mở rộng hoạt động kinh tế đối ngoại.
– Nếu không mở cửa với tất cả các thành phần KT trong nước thì doanh nghiệp nhà nước sẽ độc quyền về ngoại thương . Khi đó:
+ Kìm hãm , hạn chế sự phát triển của các nguồn lực.
+ Không đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng ngày càng cao của con người một
cách lâu dài.
+ Quá trình sản xuất, mở rộng sản xuất không ổn định và trở nên bị động.
+ Không có sức cạnh tranh.
_ Khi mở cửa với tất cả các thànhphần KT trong nước sẽ khắc phục được
những nhược điểm trên đồng thời:
+giải phóng đc mọi nguồn lực của nền kinh tế

+ Tạo sự canh tranh lành mạnh giữa các thành phần KT với nhau
+ Tận dụng và phát huy tối đa nguồn lực trong và ngoài nước.
+ Tạo điều kiện cho sự phát triển toàn diện của con người

Mời các bạn xem chi tiết tại đây 

Hits: 11

Bài viết liên quan:

Add Comment