Trọn bộ tài liệu tài chính tiền tệ: Lý thuyết, bài tập, đề thi, kinh nghiệm ôn thi sát đề thi nhất

Trọn bộ tài liệu tài chính tiền tệ – ôn thi sát đề thi nhất. Tài liệu bao gồm:

1. Đề cương chi tiết: Giúp bạn hệ thống kiến thức chi tiết dễ hiểu.

2. Đề thi: Giúp bạn nắm được cách thức ra đề, làm quen với đề.

3. Cách làm bài thi: Giúp bạn đọc- hiểu- phân tích tốt đề thi.

4. Các định nghĩa: Giúp bạn nắm bắt được những cụm từ định nghĩa mới, hiểu bản chất vấn đề.

Ví dụ: Các định nghĩa về tiền tệ:
Theo quan điểm của Mác: tiền tệ là 1 loại hang hóa đặc biệt đóng vai trò
vật ngang giá chung để đo giá trị của các hàng hóa và là phương tiện thực
hiện quan hệ trao đổi
Theo các nhà kinh tế học hiện đại: tiền là bất cứ một phương tiện nào được
xã hội chấp nhận để trao đổi với mọi hàng hóa, dịch vụ và các khoản thanh
toán khác trong nền kinh tế
Dấu hiện giá trị là những phương tiện có giá trị bản thân rất nhỏ so với sức
mua của nó. Dấu hiệu giá trị có giá trị danh nghĩa pháp định để thay thế cho
vàng đi vào lưu thông
Khối lượng tiền cần thiết trong lưu thong (Mn): là khối lượng tiền cần
thiết do tổng nhu cầu của nền kinh tế quốc dân trong mọi thời kì quyết định,
tỉ lệ thuận với tổng số giá trị hàng hóa và tỉ lệ nghịch với tốc độ lưu thông
bình quân của tiền tệ
Khối lượng tiền trong lưu thông (Ms): là chỉ tất cả các phương tiện được
chấp nhận làm trung gian trao đổi mọi hàng hóa, dịch vụ và các khoản thanh
toán khác tại 1 thị trường trong 1 thời gian nhất định
Tính lỏng là khả năng chuyển thành tiền mặt của các giấy tờ có giá
Cầu tiền tệ là số lượng tiền mà các pháp nhân và thể nhân cần để thỏa mãn
nhu cầu chi dùng. Nó được xác định bằng khối lượng tiền cần thiết trong lưu
thông
Cung tiền tệ là chỉ việc phát hành vào lưu thông 1 khối tiền tệ nhất định đáp
ứng nhu cầu sử dụng tiền

1. Đề cương chi tiết: Link cụ thể tại đây 

2. Đề thi: Link cụ thể tại đây

3. Cách làm bài thi: Link cụ thể tại đây 

4. Các định nghĩa: Link cụ thể tại đây.

Hits: 5

Bài viết liên quan:

Add Comment