Mẫu Nhật Ký Thực Tập Tốt Nghiệp – Link download free

Nhật Ký Thực Tập

 

Đơn vị thực tập: Công ty Cổ phần ……

Thời gian thực tập: 6 tuần (Từ ngày 04/01 đến ngày 26/02/2016)

 

Tuần

Ngày, tháng, năm  

Nội dung thực tập

Người hướng dẫn
Tuần 1+2

(Từ ngày 04/01 đến ngày 15/01/2016)

04/01/2016 Đến Công ty, được tiếp xúc với phòng kế toán. được tìm hiểu về đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán. Lựa chọn đề tài chuyên đề thực tập.  
05/01/2016 Làm quen với thực tế hoạt động của công ty và cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty.  
06/01/2016 Làm quen với thực tế hoạt động của công ty và cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty.  
07/01/2016 Xin nghỉ viết đề cương chi tiết.  
Từ 09-10/01/2016 Thứ 7, chủ nhật nghỉ.  
11/01/2016 Xin nghỉ lên trường nộp đề cương chi tiết.  
12/01/2016 Được xem và nghiên cứu một số chứng từ, sổ sách và biểu mẫu báo cáo kế toán.  
13/01/2016 Kế toán công ty hướng dẫn và làm một số chứng từ đơn giản.  
14/01/2016 Tìm hiểu vấn đề liên quan đến kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh  
15/01/2016 Tìm hiểu quy trình luân chuyển chứng từ và các sổ sách hạch toán kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh.

Kế toán trưởng của phòng kế toán hướng dẫn cách lên chứng từ. Tìm hiểu về chế độ kế toán và xem hệ thống tài khoản và hình thức sổ sách, chứng từ công ty đang sử dụng. Xin số liệu của công ty để viết báo cáo.

 
  Từ 16-17/01/2016 Thứ 7, chủ nhật nghỉ  
Tuần 3

(Từ ngày 18/01 đến ngày 22/01/2016)

18/01/2016 Nộp báo cáo (chương 1 và phần 2.1 chương 2) để giáo viên hướng dẫn chỉnh sửa.  
19/01/2016 Đợi để lấy báo cáo từ giáo viên hướng dẫn.  
20/01/2016 Lấy báo cáo và hoàn thiện lại  
22/01/2016 Báo cáo quá trình thực tập tại đơn vị trên trường.  
 Từ ngày 23-24/01/2016 Thứ 7, chủ nhật nghỉ.  
Tuần 4+5

(Từ ngày 25/01 đến 19/02/2016

25/01/2016 Đến công ty tìm hiểu và nghiên cứu thêm các tài liệu sổ sách của công ty từ những năm trước để có thể đánh giá được tình hình hoạt động của công ty.  
27/01/2016 Đến công ty học hỏi cách lập sổ sách liên quan. Xin số liệu thực tế của công ty và mẫu các chứng từ công ty đang sử dụng để lấy dẫn chứng để hoàn thiện báo cáo. Xin nghỉ để hoàn thiện nốt báo cáo theo hướng dẫn của giáo viên.  
Từ ngày 04-12/02/2016 Nghỉ tết  
Từ ngày 13-14/2016 Thứ 7, chủ nhật nghỉ.  
15/02/2016 Tiếp tục hoàn thiện báo cáo  
18/02/2016 Nộp báo cáo để giáo viên hướng dẫn chỉnh sửa lần 2.  
  19/02/2016 Đợi để lấy báo cáo từ giáo viên hướng dẫn  
Từ 20-21/02/2016 Thứ 7, chủ nhật nghỉ  
Tuần 6 22/02/2016 Lấy báo cáo và hoàn thiện lại.  
24/02/2016 Hoàn thiện báo cáo thực tập và nộp cho giáo viên hướng dẫn thực tập. Đồng thời gửi về địa chỉ mail của trường và khoa.  

Lâm Thao, ngày 23,tháng 02,năm 2016

                                                                                   Người viết

                                                                     Sinh viên : Nguyễn Dức Việt

 Giáo viên hướng dẫn                                                   Đơn vị thực tập

( Ký tên )

 

Tải ở đây

 

Tags:

Đọc nhiều tuần qua:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *