Share tài khoản 123doc.org 2018- get link 123doc free – cập nhật 2019

Get link 123doc.org free .Share tài khoản 123doc.org 2018 .cách tải full tài liệu trên 123doc.org – cập nhật 2019. HƯỚNG DẪN TẢI EBOOK VÀ BÀI BÁO NGHIÊN CỨU NƯỚC NGOÀI

1. Link tải các bài nghiên cứu khoa học, bài báo, Ebook nước ngoài: link 1https://search.crossref.org/?fbclid=IwAR01tk-ynhdcn1ZIAcqczzq39gzt_iwUJm9oZHP-KKwZ9RNdyDOlfxMjRVIlink 2http://gen.lib.rus.ec/link 3https://airccj.org/csecfp/library/index.php?fbclid=IwAR3fCJWuUrKTaDq9JL23HO46_1nmw_7Li6QskYfkyzp-s8fdQdnY5kroOIY

1.1. Ebook nước ngoài Hướng dẫn:

b1: Nhập tên sách (tick vào ô Libgen(Sci-Tech)) và tìm kiếm

b2: Nhấn vào 1 trong các ô [1][2][3][4][5] trong phần Mirrors

b3: Nhấp vào chữ “get” để tải tài liệu

1.2. Bài nghiên cứu khoa học, bài báo Hướng dẫn:

b1: Nhập tên bài nghiên cứu (tick vào ôScientific articles) và tìm kiếm

b2: ở phần Link nhấp vào một trong các dòng “Libgen”,”Scie-hub” ,…

2. Yêu cầu Đối với các Ebook nước ngoài, kiểm tra Ebook có bản điện tử hay không tại đây: (Nếu chỉ có Hardcover thì không thể tải được) www.worldcat.org www.amazone.com

3. Cơ sở dữ liệu Luận văn, luận án đa lĩnh vực với nguồn luận án chủ yếu từ Mỹ và Canada. Tổng nhan đề đến thời điểm hiện tại là 230.362. Địa chỉ truy cập: http://thuvien.xyz/lv/ Nguồn: A Đông

HƯỚNG DẪN TẢI CÁC TÀI LIỆU TRONG NƯỚC

1. Tailieu.vn, Doc.edu.vn, Slideshare.net, Google drive (tắt chức năng tải)

Hướng dẫn:☛ http://goo.gl/R4b6V7 tailieu.vn Nhắn tin bạn này để nhận https://www.facebook.com/huonglien.nguyenthi1988
Đại học dược Hà Nội Nhắn tin bạn này để nhận https://www.facebook.com/phamhuyha98

2. Get link Scribd.com tắt chức năng Hướng dẫn:☛ https://goo.gl/AfgJwD [CẬP NHẬT nguồn A ĐÔNG] https://www.scribd.com/ Username: phan-128282 Password: 123456789 Hạn dùng 04/9/2018


3.Get link issuu.com, slideshare.net bị tắt chức năng tải: https://simply-debrid.com/generate?fbclid=IwAR3-7N9xvBFYClXXI_yznNIF65zAaAxYhZ-unmTMt-gD7sakHJkKnW-x6cI#show

#Link_google_driver_tài_liệu #CÔNG_CHỨC_THUẾ
Nguồn: Ngô Hải Long
1- Thuế lần 1 https://goo.gl/sKLBVk
2- Tài liệu thuế lần 2 : https://goo.gl/MYgFao
3- Tài liệu thuế final: https://goo.gl/Px94gq
4- Kinh nghiệm học môn thuế: https://goo.gl/e7cWZL
5- Kinh nghiệm học + thi thuế (nói không với chạy chọt): https://goo.gl/qUYgnr
6 – Toàn bộ câu hỏi, bài tập ôn công chức thuế 2017: https://goo.gl/fUw15N
Tài liệu công chức tỉnh, xã:
1- Kiến thức chung + chuyên ngành: https://goo.gl/zvJLzT
2- Tài liệu chính thức các sở ban ngành: https://goo.gl/X9v5tc
3- Thông tin tuyển : https://goo.gl/FmkpFn
Tổng hợp tài liệu ôn thi link Google driver siêu tốc #Kho_bạc_nhà_nước:
1. Tài liệu chuyên viên tin học: https://goo.gl/hHMBLq
2: Chuyên viên xây dựng: https://goo.gl/hho2eM
3. Chuyên ngành kế toán viên : https://goo.gl/LgkhcX
4.Luật NSNN: https://goo.gl/1heTzA
5. Tóm tắt nội dung quản lý nhà nước: https://goo.gl/s27v5Q
6. Kinh nghiệm ôn thi 2017 đã thành công: https://goo.gl/nBir1Z
Bài viết cùng Serie<< Tài liệu ôn thi viên chức giáo dục các môn chuyên ngành THPT 2019

Liên kết hay:


Bài viết liên quan:

Add Comment