KIẾN THỨC TIN HỌC VĂN PHÒNG ÔN THI VIÊN CHỨC GIÁO VIÊN NĂM 2019

KIẾN THỨC TIN HỌC VĂN PHÒNG ÔN THI VIÊN CHỨC GIÁO VIÊN NĂM 2019. Tổng hợp tài liệu ôn thi viên chức giáo viên môn tin học văn phòng

MỤC LỤC
CHƯƠNG 1. HỆ ĐIỀU HÀNH 4
1.1. Quản lý thư mục và tệp thông qua Windows Explore 4
1.3. Tìm kiếm thư mục và tệp 6
1.4. Nén và giải nén tập tin vào thư mục bằng phần mềm tiện ích Winrar 7
BÀI THỰC HÀNH CHƯƠNG 1 9
CHƯƠNG 2. XỬ LÝ VĂN BẢN VỚI MICROSOFT WORD 2010 10
2.1. Sử dụng Microsoft Word 10
2.2. Định dạng văn bản và đoạn văn bản 11
2.2.1. Định dạng đoạn văn bản 11
2.2.2. Định dạng Column (Cột), Tab, Numbering và Drop Cap 12
2.3. Nhúng các đối tượng khác nhau vào văn bản 15
2.3.1. Bảng 15
2.3.2. Chèn các kí tự đặc biệt 17
2.3.3. Chèn ClipArt và hình ảnh 17
2.3.4. Chèn và hiệu chỉnh lưu đồ 17
2.4. In văn bản 19
2.4.1. Tạo tiêu đề trên và dưới (Header and Footer) cho văn bản 19
2.4.2. Chèn số trang vào văn bản 20
2.4.3. Thay đổi dạng số trang 20
2.4.4. In văn bản 21
BÀI THỰC HÀNH CHƯƠNG 2 23
CHƯƠNG 3. MICROSOFT EXCEL 27
3.1. Một số khái niệm 27
3.3. Một số thao tác với Excel 28
3.3.1. Mở và đóng Excel 28
3.3.2. Thao tác với vùng 28
3.3.3. Thao tác với dòng, cột và ô 31
3.3.4. Thao tác với workbook 35
3.3.4. Thao tác với worksheet 37
3.4. Làm việc với dữ liệu trong Excel 39
3.4.1. Nhập liệu, hiệu chỉnh 39
3.4.2. Định dạng 40
3.5. Biểu thức và hàm trong Excel 43
3.5.1. Giới thiệu công thức và hàm: 43
3.5.4. Các hàm trong excel 49
3.6. Sắp xếp dữ liệu 54
3.7. Biểu đồ trong Excel 55
3.7.4. Giới thiệu biểu đồ 55
3.7.5. Vẽ Biểu đồ 56
3.7.6. Các thao tác trên Biểu đồ 56
BÀI THỰC HÀNH CHƯƠNG 3 58
CHƯƠNG 4. MICROSOFT POWERPOINT 62
4.1. Sử dụng phần mềm trình chiếu Microsoft PowerPoint 62
4.1.1. Tạo bài thuyết trình 62
4.1.2. Lưu bài thuyết trình 62
4.1.3. Mở và đóng bài thuyết trình 62
4.2. Đưa các đối tượng đồ họa vào trang trình chiếu 63
4.3. Nhúng âm thanh và video vào bài trình chiếu 64
4.3.1. Nhúng âm thanh vào bài trình chiếu 64
4.3.2. Nhúng video vào trình chiếu 64
4.4. Làm việc với SlideMaster 65
4.5. Trình chiếu và in bài thuyết trình 66
4.5.1. Trình chiếu bài thuyết trình 66
4.5.2. In trong PowerPoint 67
4.5.2.1. Tạo tiêu đề đầu và cuối trang cho bài trình chiếu 67
4.5.2.2. In các slide 67
BÀI THỰC HÀNH CHƯƠNG 4 69

Download tại đây

Hits: 5

Bài viết liên quan:

Add Comment