Một số kĩ năng thành thạo Powerpoint để ôn thi biên chế giáo viên

Để làm bài thi biên chế cho tốt thì người giáo viên không chỉ giỏi về chuyên môn mà các kĩ năng cũng phải giỏi, nhất là việc sử sụng powerpoint. Sau đây ;à ột số phím tắt trong powerpoint cần lưu ý:

Hits: 13

Bài viết liên quan:

Add Comment