Hàm ConcateNate nối các chuỗi ký tự trong Excel

Trong Excel, khi cần nối các ký tự ở các cột dữ liệu trong 1 bảng, chúng ta sẽ sử dụng hàm ConcateNate. Hàm sẽ giúp người dùng liên kết từng ký tự ở từng cột và tạo thành 1 chuỗi ký tự hoàn chỉnh, theo nhu cầu của người dùng.

Cú Pháp:

CONCATENATE (text 1, text 2, …)

Trong Đó:

Text 1: là chuỗi thứ 1. Bắt buộc.

Text 2 …: tùy chọn. Có thể lên đến tối đa 256 chuỗi. Các chuỗi phải được phân tách nhau bởi dấu phẩy.

Chức Năngdùng để ghép nối các chuỗi văn bản thành một chuỗi duy nhất. Các chuỗi được nối có thể là số, văn bản, ô tham chiếu.

Một số lưu ý khi dùng hàm CONCATENATE:

– Bạn phải sử dụng dấu phẩy để ngăn tách các đối số Text

– Nếu muốn thêm khoảng trắng vào các từ thì bạn phải thêm một đối số Text là ” ” vào giữa các từ

– Nếu kết quả bị lỗi #NAME thì có nghĩa bạn đã không sử dụng dấu ngoặc kép ” ” khi thêm đối số Text là các ký tự văn bản.

Ví dụ minh họa

Ghép Họ và Tên lại với nhau

Ghép từ đặt thêm ký tự văn bản

Đến đây bạn có thể đã nắm được cách thức sử dụng hàm Concatenate để nối các chuỗi ký tự lại với nhau, phục vụ việc tính toán và thao tác trên bảng tính Excel dễ dàng hơn.

Mời xem video hướng dẫn chi tiết:

 

Bài viết cùng Serie<< Đặt mật khẩu file Excel để bảo vệ tập tinHàm VLOOKUP – Cách sử dụng >>

Liên kết hay:


Bài viết liên quan:

Add Comment