Thêm bài viết liên quan theo Tag cho WordPress không cần Plugin

Đã tròn 1 tháng mình không viết bài mới cho blog rồi. Và lại càng lâu hơn mình chưa ra các bài viết về Hướng dẫn WordPress. Mặc dù năm mới đã qua được khá lâu, tuy nhiên đây mới là bài viết đầu tiên của mình trên blog này.

Đi vào vấn đề chính, trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn thêm bài viết liên quan theo Tag cho WordPress không cần dùng tới Plugin.

Với thủ thuật này, bạn sẽ tăng thêm sự tương tác của độc giả trên blog của mình. Cải thiện được thời gian online trên trang và điều hướng người dùng dễ dàng hơn. Đấy là vài cái lợi ích mà thấy đáng kể, ngoài ra cũng còn vài cái nữa mà mình chưa khám phá ra ?

Việc thêm bài viết liên quan cũng có 2 cách chính đó là dùng plugin và không dùng plugin. Cách nào cũng có cái lợi riêng của nó cả, nhưng trong bài viết này, mình sẽ chỉ hướng dẫn các bạn cách không dùng plugin thôi nhé!

Các bước thực hiện:

Việc thực hiện cũng vô cùng đơn giản, các bạn chỉ cần copy đoạn code dưới đây và chèn vào vị trí mà bạn muốn hiển thị. Thường thì chúng ta sẽ chèn nó trong file single.php (file hiển thị nội dung bài viết).

<div id="bai-viet-lien-quan">
<?php $orig_post = $post;
global $post;
$tags = wp_get_post_tags($post->ID);
if ($tags) {
$tag_ids = array();
foreach($tags as $individual_tag) $tag_ids[] = $individual_tag->term_id;
$args=array(
'tag__in' => $tag_ids,
'post__not_in' => array($post->ID),
'posts_per_page'=>5, // Số bài viết hiển thị.
'caller_get_posts'=>1
);
$my_query = new wp_query( $args );
if( $my_query->have_posts() ) {
echo '<div id="relatedposts"><h3><i class="fa fa-bullhorn"></i> Bài viết liên quan:</h3><ul>';
while( $my_query->have_posts() ) {
$my_query->the_post(); ?>
<li>
<i class="fa fa-check-square-o"></i><a href="<?php the_permalink()?>" rel="bookmark" title="<?php the_title(); ?>"><?php the_title(); ?></a>
</li>
<? }
echo '</ul></div>';
}
}
$post = $orig_post;
wp_reset_query(); ?>
</div>

Trong đoạn code trên, chúng ta hãy để ý tới ‘posts_per_page’=>5, đây là phần tùy chọn số bài viết liên quan mà chúng ta muốn hiển thị. Ngoài ra, mình đã tạo thêm 1 ID là bai-viet-lien-quan để chúng ta dễ dàng thực hiện công việc viết CSS để cho nó phù hợp với giao diện của mình.

Với đoạn code trên thì bài viết liên quan sẽ không có thumbnail. Nếu như bạn muốn có thumbnail thì hãy dùng đoạn code dưới đây nhé!

<div id="bai-viet-lien-quan">
<?php $orig_post = $post;
global $post;
$tags = wp_get_post_tags($post->ID);
if ($tags) {
$tag_ids = array();
foreach($tags as $individual_tag) $tag_ids[] = $individual_tag->term_id;
$args=array(
'tag__in' => $tag_ids,
'post__not_in' => array($post->ID),
'posts_per_page'=>5, // Số bài viết hiển thị.
'caller_get_posts'=>1
);
$my_query = new wp_query( $args );
if( $my_query->have_posts() ) {
echo '<div id="relatedposts"><h3><i class="fa fa-bullhorn"></i> Bài viết liên quan:</h3><ul>';
while( $my_query->have_posts() ) {
$my_query->the_post(); ?>
<li>
<a rel="external" href="<? the_permalink()?>"><?php the_post_thumbnail(array(150,100)); ?><br />
<a href="<?php the_permalink()?>" rel="bookmark" title="<?php the_title(); ?>"><?php the_title(); ?></a>
</li>
<? }
echo '</ul></div>';
}
}
$post = $orig_post;
wp_reset_query(); ?>
</div>

Trong đó, the_post_thumbnail(array(150,100)) dùng để định kích thước của thumbnail, bạn thay đổi theo ý thích nhé.

Tổng kết:

Trong bài viết, mình đã hướng dẫn các bạn 2 cách chèn bài viết liên quan theo Tag. Một là không có thumbnail, 2 là có thumbnail. Tùy vào theme của bạn mà bạn chọn cách phù hợp cho trang web của mình nhé. Hi vọng bạn sẽ vui với thủ thuật nhỏ này.

Chú ý: Nội dung trong các bài viết chỉ có tính chất tham khảo. Độc giả vui lòng tham khảo ý kiến của bác sĩ trước bất cứ áp dụng nào! Vui lòng liên hệ để gỡ bài nếu bạn thấy sai và không đúng! Blog xin chân thành cảm ơn!