Danh sách thí sinh, phòng thi, số báo danh thi công chức thuế  vòng 2- Miền Nam

Danh sách thi công chức thuế  vòng 2- Miền Nam. Thông báo danh sách thí sinh dự thi vòng 2 trong kỳ thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2016 tại Điểm thi TP Hồ Chí Minh. Thông báo ra vào Ngày 02/10/2017.


Hội đồng tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2016 thông báo Danh sách thí sinh dự thi vòng 2 theo từng phòng thi tại Điểm thi Thành phố Hồ Chí Minh trong kỳ thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2016 (theo danh sách đính kèm).

Hội đồng tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2016 trân trọng thông báo./.

nguồn “http://www.gdt.gov.vn”

Linh danh sách ở đây   

Cùng chuyên mục:

Add Comment

2 Comments

  1. Phạm Lệ Quyên
    43 Bình luận
    02/10/2017
  2. ICongNghe
    4 Bình luận
    25/10/2017