Get link luanvan.net.vn , luanvan.co update 2019

Get link luanvan.net.vn , luanvan.co update 2019. Tình hình là luanvan.net.vn trang này đang khó getlink rồi, do mất chế độ in.  Duy nhất luanvan.co là mình có thể giúp các bạn ngay được thôi. Và hiện cũng không hiện toàn bộ tài liệu mà chỉ hiện có 1 phần như các trang khác.

Get link luanvan.net.vn:

Mặc định sever của họ sẽ là http://s1.luanvan.net.vn/web/viewer.html . Ở đây sẽ hiện ra png demo của nó chứ không còn là flash pdf như ngày xưa- các bạn có thể tải được từ 20- 25 trang demo:

Get link  luanvan.co

Với trang này thì dễ.

b1-Các bạn mở bằng Chrome file

b2- enable flash để load pdf file

b3- click vào biểu tượng in để in file pdf xuống

Liên kết hay:


Bài viết liên quan:

Add Comment