Ôn Thi công chức thuế 2018 – tài liệu + hướng dẫn

Gửi tới các bạn thông tin , tài liệu của kì thi công chức thuế 2018. Một kì thi nhiều khả năng sẽ diễn ra theo đúng chu kì mới 2 năm một lần. Thi công chứ thuế 2014, rồi 2016 rồi thi công chức thuế nhiều khả năng sẽ là 2018. Thông thường sẽ được công bố vào cuối năm.

Các thông tin không chính thức:

  • Kết quả thi công chức thuế 2016 hiện vẫn chưa được công bố chính thức. chưa có kết quả phúc khảo chính thức
  • Tài liệu thi nhiều khả năng ít có sự thay đổi
  • Kết quả xét tuyển công chức thuế 2016 – xét tuyển 2018 hiện chưa có kết quả

Các thông tin tuyển dụng khác:

  • Hiện các ngân hàng đang tuyển nhiều và lương cũng khá ok.
  • Các việc làm kế toán , kiểm toán
  • Các thông tin công chức tuyển cuối năm ở đây

Các tài liệu từ blog ngolongnd.net chia sẻ-Tài liệu học tập dành cho công chức thuế 2018 hoặc 2019

Phần đọc lý thuyết:

Series lý thuyết thuế vòng 2 final:

Phần 1 ở đây

Phần 2 ở đây

Phần 3 ở đây

Phần 4 ở đây

Series một số vấn đề lý thuyết cần nhớ ôn vòng 2 thuế

Phần 1 xem ở đây

Phần 2 xem ở đây

Phần 3 xem ở đây

Phần 4 xem ở đây

Phần 5 xem ở đây

Phần 6 xem ở đây

Phần 7 xem ở đây

Câu hỏi-Đề cương mới ôn tập quản lý thuế

Phần 1 xem ở đây

Phần 2 xem ở đây

phần 3 xem ở đây

phần 4 +5  xem ở đây

Phần 6-11  xem ở đây (hết)

Phần bài tập:

Nếu bạn nào còn chưa chắc, thì có thể học tủ luôn 2 bài này :

Series 5 bài tập thuế chọn lọc – phần này các bạn đọc thêm thôi,vì nó trùng khoảng 30% so với 2 bài trên:

Phần video + nghe công chức thuế rất hay:

Cùng chuyên mục:

Add Comment