Tổng hợp tất cả giáo án điện tử cho các khối hệ sư phạm tiểu học cập nhật 2019

Tổng hợp tất cả giáo án điện tử cho các khối hệ sư phạm tiểu học được cập nhật mới nhất 2019. Tài liệu tham khảo giữa các khối dành cho giáo viên tiểu học.

I. GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ CHO TẤT CẢ CÁC MÔN CỦA TẤT CẢ CÁC KHỐI LỚP:

– Lớp 1:
https://drive.google.com/…/1ZNNqiKaOlqfXVlRXBUnjBzRU4…/view…
– Lớp 2:
https://drive.google.com/…/1lGFXkQajW5e80hoSr5Ycrf_cy…/view…
– Lớp 3:
https://drive.google.com/…/17Yp_SXlyl2go9s2p_tQCHaV84…/view…
– https://butluyenchudep.vn/giao-an-dien-tu-tat-ca-cac-mon-ho…

– Lớp 4:
https://drive.google.com/…/1PALiyY2gfiOsuIkEwa-ZB0747…/view…
– Lớp 5:
https://drive.google.com/…/10ZnBOLr83PP8xuE2AEUv46M7Y…/view…
II. GIÁO ÁN BẢN WORD:

GIÁO ÁN CHO TẤT CẢ CÁC KHỐI – CÔ AN NHIÊN CHIA SẺ
http://www.thuvientailieu.edu.vn/…/giao-tron-bo-tat-ca-cac-…
GIÁO ÁN CHO TẤT CÁ CÁC KHỐI _ THẦY TIỂU HỌC ỨNG DỤNG chia sẻ!
https://drive.google.com/open…

A. Giáo án VNEN:
http://damngan72.violet.vn/present/list/cat_id/8041160

B. Giáo án HIỆN HÀNH:

LỚP 1:https://lookaside.fbsbx.com/file/GA%20LOP%201.rar…

LỚP 2:
– Giáo án chung: https://www.facebook.com/groups/872975716161260/983459198446244/
– Giáo án chi tiết Tập viết lớp 2 – Chữ hoa H:
https://lookaside.fbsbx.com/…/Ch%E1%BB%AF%20hoa%20H%20%20l%…

LỚP 3: https://www.facebook.com/groups/872975716161260/990472551078242/

LỚP 4:
– Giáo án chi tiết: Vị ngữ trong câu kể:
https://lookaside.fbsbx.com/…/V%E1%BB%8B-ngu-trong-cau-ke-a…

– Giáo án chung:
https://www.facebook.com/groups/872975716161260/983459975112833/
– Giáo án trọn bộ:
https://www.facebook.com/…/Giao%20an%20lop%204%20ca%20nam%2…

LỚP 5: https://www.facebook.com/groups/872975716161260/983459331779564/

GIÁO ÁN DẠY HÈ TỪ LỚP 1 ĐẾN LỚP 5
https://www.facebook.com/groups/872975716161260/1175238265935002/

GIÁO ÁN BÁC HỒ VÀ CÁC BÀI HỌC ĐẠO ĐỨC TỪ LỚP 2 ĐẾN LỚP 5
https://www.facebook.com/…/Giao%20an%20Bac%20Ho%20va%20nhun…

III. ĐỀ THI CHUNG

– TOÁN:
a. Từ lớp 1 đến lớp 5: HK2 https://lookaside.fbsbx.com/…/ktra%20to%C3%A1n%20HK2-%20201…

b. Bộ đề lớp 1 đến lớp 3 HK2: https://lookaside.fbsbx.com/…/B%E1%BB%99%20%C4%91%E1%BB%81%…

– TIẾNG VIỆT:
a.Từ lớp 1 đến lớp 5 HK2
https://lookaside.fbsbx.com/…/De%20mon%20TV%20cuoi%20nam%20…
TỔNG HỢP ĐỀ THI HỌC KÌ 2: https://goo.gl/9YAlJv

IV. TÀI LIỆU:
1. FONT CHỮ CÀI ĐỂ DẠY TẬP VIẾT:
https://download.com.vn/font-chu-tap-viet-tieu-hoc/download

2. LỚP 1
– Đề thi TV: https://www.facebook.com/groups/872975716161260/1155697587889070/
– Đề thi HKII _ TÓÁN: https://download.com.vn/…/de-thi-hoc-ki-2-mon-toan…/download
– https://download.com.vn/…/de-thi-hoc-ki-2-mon-toan…/download
– Đề thi TV _ HKII : http://download.com.vn/…/de-thi-hoc-ki-2-mon-tieng…/download
– https://www.slideshare.net/…/tuyn-tp-thi-hc-k-2-mn-ton-ting…
– ÔN Tập Toán 1: https://goo.gl/sLK6CE

3. LỚP 2:
– Ôn tập cuối năm Toán :https://drive.google.com/…/0BwGU00Nv5tnIcDVTay0xUGcxX…/view…
– 30 đề Toán bồi dưỡng HSG
http://www.slideshare.net/boiduongh…/tuyn-tp-30-hsg-ton-lp-2
– 29 đề ôn cuối năm: https://lookaside.fbsbx.com/…/29%20DE%20ON%20TAP%20CUOI%20N…
– Đề thi cuối năm: https://drive.google.com/…/0B…/0BxsjqIz5u5cNeENUZE92TVRuMms…

4.LỚP 3:
– Đề thi HK2 – Toán – TV: https://www.facebook.com/groups/872975716161260/1156958677762961/

– Luyện thi VIolympic Toán: https://lookaside.fbsbx.com/…/252%20de%20Toan%20luyen%20thi…
– https://lookaside.fbsbx.com/file/L%E1%BB%9Bp-3.rar…

TIẾNG VIỆT:
https://lookaside.fbsbx.com/…/%C4%90%E1%BB%81%20TV%20CU%E1%…
– https://lookaside.fbsbx.com/file/tv%203.doc…

– Ôn LTVC cuối năm:
-69 câu ôn LTVC cuối năm:
https://lookaside.fbsbx.com/…/69%20CAU%20ON%20TAP%20LTVC%20…
https://www.blogger.com/blogger.g…
https://lookaside.fbsbx.com/…/69%20CAU%20ON%20TAP%20LTVC%20…

– 15 đề ôn cuối năm:https://lookaside.fbsbx.com/…/15%20%C4%91%E1%BB%81%20%C3%B4…

5. LỚP 4:
– BT cuối tuần Toán – TV đăng ngày 27/8/2018
https://www.facebook.com/…/253991531914956/BTCT%20TO%C3%81N…
– ÔN TẬP LỚP 4 cuối năm:
https://drive.google.com/…/0BwGU00Nv5tnIakdzajlaRldrZ…/view…

– Bồi dưỡng hs giỏi Tiểu học – Tác giả Thầy giáo làng:
https://www.facebook.com/groups/872975716161260/permalink/1156334231158739/

– 7 đề thi HK2 Toán https://lookaside.fbsbx.com/…/7%20DE%20KT%20CUOI%20NAM%20TO…

– 6 đề thi HK2 Toán-https://lookaside.fbsbx.com/…/BO%20DE%20KT%20HOC%20KY%20II%…

– Ôn tập cuối năm Toán 4:
https://drive.google.com/…/0BxsjqIz5u5cNblBRNG1HQ1RGal…/view

– Hướng dẫn giải các bài toán khó lớp 4: https://lookaside.fbsbx.com/…/H%C6%B0%E1%BB%9Bng%20d%E1%BA%…

Những bài toán khó lớp 4
https://m.facebook.com/groups/872975716161260?view=permalink&id=1235179433274218

6. LỚP 5:
a. TOÁN
– 16 ĐỀ HSG
https://lookaside.fbsbx.com/file/16%20de%20thi%20hsg.doc…
– Đề khảo sát HSG
https://drive.google.com/…/0B8JTe6NfAcFUaXR4WU5zOFdjLVE/view
https://lookaside.fbsbx.com/…/%C4%91%E1%BB%81%20to%C3%A1n%2…
– Ôn tập HSG Toán – TV 5
https://www.slideshare.net/…/boi…/thi-hsg-ton-tv-lp-5-c-p-an

b. ÔN TẬP LỊCH SỬ cuối năm: https://lookaside.fbsbx.com/…/DE%20CUONG%20ON%20TAP%20LICH%…

c. ÔN TẬP ĐỊA LÝ cuối năm:
https://lookaside.fbsbx.com/…/DE%20CUONG%20ON%20TAP%20DIA%2…

d. ÔN TOÁN – TIẾNG VIỆT
https://lookaside.fbsbx.com/…/DE%20ON%20To%C3%A1n%20-%20TV%…

THAM KHẢO

– Các phương pháp giải toán ở Tiểu học:
https://lookaside.fbsbx.com/…/C%C3%A1c-ph%C6%B0%C6%A1ng-ph%…

– Một con đường sáng tạo các bài Toán:
https://bigschool.vn/mot-con-duong-sang-tao-cac-bai-toan

IV. TIẾNG ANH
– BT về phát âm và trọng âm: https://drive.google.com/…/0B3ILYk60c8dZYnE2ZVFaV1ZNS…/view…
– BT ôn cuối năm lớp 3: https://drive.google.com/…/0B1I4CsjeaaaYOUEwYnhyMEttd…/view…
– Đề KT cuối năm: https://drive.google.com/…/0B1I4CsjeaaaYOFkxa2Y0YUJyNXM/view
– BT ôn tập – kiểm tra lớp 4: https://drive.google.com/…/0B1I4CsjeaaaYT09IM1ZIVFdQZE0/view
TOÁN _ TIẾNG ANH:
– 70 BT Toán – Tiếng ANh:
https://drive.google.com/open…

V. TIN HỌC
Đề thi HKII
https://lookaside.fbsbx.com/…/%C4%90%E1%BB%80%20HKII%202016…

VI. THÔNG TƯ 22
– Cách nhận xét: https://vndoc.com/mau-nhan-xet-cac-mon-hoc-theo-th…/download
– Cách ghi học bạ theo thông tư 22
https://vndoc.com/huong-dan-ghi-hoc-ba-theo-thong-…/download
– Viết học bạ:https://www.facebook.com/groups/872975716161260/1175104369281725/

VII. Bảng tham chiếu các môn học:
https://www.facebook.com/groups/872975716161260/1163151690476993/
VIII. BDTX:
– Toàn bộ các modul: https://lookaside.fbsbx.com/file/modul%20th.rar…
– Modul 1 đến 40:https://www.facebook.com/groups/872975716161260/1168129443312551/
IX. Elearning:
– Đóng gói bài giảng: https://www.youtube.com/attribution_link…
– Tách người :
http://lophoccongdong.com/cach-tach-nguoi-khoi-video-va-th…/
– Lỗi xuất bản: https://www.youtube.com/watch?v=Bb2yZ3gzLV0
X. Dạy học sinh cá biệt:
http://toplist.vn/…/bien-phap-giao-duc-hoc-sinh-ca-biet-o-t…

Lưu ý: Một số tài liệu trong nhóm, các bạn không tải được là do được để dưới dạng hình ảnh. Muốn có được, các bạn nhắp chuột phải vào từng trang, copy và dán sang word, chỉnh sửa to nhỏ như chỉnh sửa ảnh, in ra, các bạn sẽ có được nó. Tuy hình ảnh mờ hơn dạng word nhưng vẫn dùng được.
Một số tài liệu được định dạng PDF nên muốn đọc được, các bạn phải convert định dạng sang word.
Một số tài liệu sử dụng phần mềm soạn thảo 2007, 2010 thì máy có phần mềm 2003 sẽ không mở được.

Hits: 12

Bài viết liên quan:

Add Comment