Tuyển dụng Agribank 2018: DANH SÁCH CHI NHÁNH CÓ CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG NĂM 2018

Tuyển dụng Agribank 2018: DANH SÁCH CHI NHÁNH CÓ CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG NĂM 2018.Tuyển dụng Agribank 2018: DANH SÁCH CHI NHÁNH CÓ CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG NĂM 2018Tuyển dụng AgTuyển dụng Agribank 2018: DANH SÁCH CHI NHÁNH CÓ CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG NĂM 2018Tuyển dụng Agribank 2018: DANH SÁCH CHI NHÁNH CÓ CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG NĂM 2018

DANH SÁCH CHI NHÁNH CÓ CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG NĂM 2018

 

 

 

 

 

TT

 

 

 

Cụm/Chi nhánh

Vị trí tuyển
dụng

 

Tổng số lượng

 

Tín dụng,
Kiểm tra KSNB

Dịch vụ marketing, KHVN, Kế

toán, TTQT

 

 

 

Pháp chế

 

 

Công nghệ thông tin

1

2

3

4

5

6

7

Cụm số 1 – tổ chức tại Yên Bái 115

68

42

1

4

1

Lào Cai 20

11

6

1

2

2

Điện Biên 10

5

5

3

Lai Châu 10

7

2

1

4

Sơn La 15

9

6

5

Yên Bái 10

4

6

6

Cao Bằng 10

4

5

1

7

Hà Giang

5

3

2

8

Tuyên Quang 15

15

9

Lạng Sơn 20

10

10

Cụm số 2 – tổ chức tại Phú Thọ 85

48

36

1

1

Thái Nguyên 15

8

7

2

Phú Thọ 15

8

7

3

Vĩnh Phúc 10

6

4

4

Bắc Giang 10

6

4

5

Bắc Giang II 15

7

8

6

Bắc Ninh 10

7

3

7

Hòa Bình 10

6

3

1

Cụm số 3 – tổ chức tại Hải Phòng 71

43

22

3

3

1

Móng Cái

5

4

1

2

Hải Phòng

7

7

 

 

 

 

 

TT

 

 

 

Cụm/Chi nhánh

Vị trí tuyển
dụng

 

Tổng số lượng

 

Tín dụng,
Kiểm tra KSNB

Dịch vụ marketing, KHVN, Kế

toán, TTQT

 

 

 

Pháp chế

 

 

Công nghệ thông tin

1

2

3

4

5

6

7

3

Bắc Hải Phòng

5

3

2

4

Đông Hải Phòng

4

2

2

5

Hải Dương 10

6

3

1

6

Hải Dương II 10

3

6

1

7

Hưng Yên 15

8

5

2

8

Thái Bình 15

10

4

1

Cụm số 4 – tổ chức tại Thanh
Hóa
115

67

46

1

1

1

Nam Định 15

7

7

1

2

Bắc Nam Định 10

8

2

3

Hà Nam 10

4

5

1

4

Ninh Bình 10

5

5

5

Thanh Hóa 40

25

15

6

Nghệ
An
15

10

5

7

Hà Tĩnh 15

8

7

Cụm số 5 – tổ chức tại Đà
Nẵng
135

82

49

2

2

1

Quảng Bình 15

13

2

2

Bắc Quảng Bình 10

4

5

1

3

Quảng Trị 10

8

2

4

Thừa Thiên Huế 15

9

5

1

5

Đà Nẵng 20

9

10

1

6

Quảng Nam 20

14

6

7

Quảng Ngãi 10

8

1

1

8

Bình Định 15

7

8

9

Phú Yên 20

10

10

Cụm số 6 – tổ chức tại Lâm Đồng 140

74

59

2

5

1

Gia Lai

5

5

 

 

 

 

 

TT

 

 

 

Cụm/Chi nhánh

Vị trí tuyển
dụng

 

Tổng số lượng

 

Tín dụng, Kiểm
tra KSNB

Dịch vụ marketing, KHVN, Kế

toán, TTQT

 

 

 

Pháp chế

 

 

Công nghệ thông tin

1

2

3

4

5

6

7

2

Đông Gia
Lai
10

5

5

3

Kon Tum 15

6

7

1

1

4

Bắc Đắc Lắc 10

8

2

5

Đắc Nông

5

3

2

6

Khánh Hòa 30

12

16

2

7

Ninh Thuận 15

9

5

1

8

Lâm Đồng 30

14

16

9

Lâm Đồng II 20

12

8

Cụm số 7 – tổ chức tại Đồng Nai 85

39

44

1

1

1

Bình Thuận 30

20

10

2

Đồng Nai 20

4

16

3

Bình Phước 10

3

5

1

1

4

Bình Dương 15

7

8

5

KCN Sóng Thần 10

5

5

Cụm số 8 – tổ chức tại Cần Thơ 124

73

45

1

5

1

Long An 30

12

16

2

2

Tây Ninh 10

5

5

3

Đồng Tháp 10

7

3

4

Bến Tre 15

10

5

5

Vĩnh Long 10

7

1

2

6

Trà Vinh

9

5

4

7

Tiền Giang 15

9

6

8

Kiên Giang 15

9

6

9

Bạc Liêu 10

9

1

 

 

 

 

 

TT

 

 

 

Cụm/Chi nhánh

Vị trí tuyển
dụng

 

Tổng số lượng

 

Tín dụng,
Kiểm tra KSNB

Dịch vụ marketing, KHVN, Kế

toán, TTQT

 

 

 

Pháp chế

 

 

Công nghệ thông tin

1

2

3

4

5

6

7

1

Cụm số
1 – tổ chức tại Yên Bái
115

68

42

1

4

2

Cụm số
2 – tổ chức tại Phú Thọ
85

48

36

1

3

Cụm số
3 – tổ chức tại Hải
Phòng
71

43

22

3

3

4

Cụm số
4 – tổ chức tại Thanh Hóa
115

67

46

1

1

5

Cụm số
5 – tổ chức tại Đà Nẵng
135

82

49

2

2

6

Cụm số
6 – tổ chức tại Lâm Đồng
140

74

59

2

5

7

Cụm số
7 – tổ chức tại Đồng Nai
85

39

44

1

1

8

Cụm số
8 – tổ chức tại Cần Thơ
124

73

45

1

5

Tổng cộng 870 494 343

11

22

 

 

 

Chia sẻ bài viết:

Bài viết liên quan:

Đọc nhiều cùng chuyên mục:

Add Comment