Tuyển dụng Agribank 2018: DANH SÁCH CHI NHÁNH CÓ CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG NĂM 2018

Tuyển dụng Agribank 2018: DANH SÁCH CHI NHÁNH CÓ CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG NĂM 2018.Tuyển dụng Agribank 2018: DANH SÁCH CHI NHÁNH CÓ CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG NĂM 2018Tuyển dụng AgTuyển dụng Agribank 2018: DANH SÁCH CHI NHÁNH CÓ CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG NĂM 2018Tuyển dụng Agribank 2018: DANH SÁCH CHI NHÁNH CÓ CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG NĂM 2018

ribank 2018: DANH SÁCH CHI NHÁNH CÓ CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG NĂM 2018

 

 

 

DANH SÁCH CHI NHÁNH CÓ CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG LAO ĐNG
NĂM 2018

 

 

 

 

 

TT

 

 

 

Cụm/Chi nhánh

Vtrí tuyển
dụng

 

Tổng số lượng

 

Tín dụng,
Kiểm tra KSNB

Dch vụ marketing, KHVN, Kế

toán, TTQT

 

 

 

Pháp chế

 

 

ng nghệ thông tin

1

2

3

4

5

6

7

Cụm số 1 – tổ chức tại Yên Bái

115

68

42

1

4

1

Lào Cai

20

11

6

1

2

2

Điện Biên

10

5

5

3

Lai Châu

10

7

2

1

4

Sơn La

15

9

6

5

Yên Bái

10

4

6

6

Cao Bằng

10

4

5

1

7

Giang

5

3

2

8

Tuyên Quang

15

15

9

Lạng Sơn

20

10

10

Cụm số 2 – tổ chức tại PThọ

85

48

36

1

1

Thái Nguyên

15

8

7

2

Phú Thọ

15

8

7

3

Vĩnh Phúc

10

6

4

4

Bắc Giang

10

6

4

5

Bắc Giang II

15

7

8

6

Bắc Ninh

10

7

3

7

Hòa Bình

10

6

3

1

Cụm số 3 – tổ chức tại Hải Phòng

71

43

22

3

3

1

Móng Cái

5

4

1

2

Hải Phòng

7

7

 

 

 

 

 

TT

 

 

 

Cụm/Chi nhánh

Vtrí tuyển
dụng

 

Tổng số lượng

 

Tín dụng,
Kiểm tra KSNB

Dch vụ marketing, KHVN, Kế

toán, TTQT

 

 

 

Pháp chế

 

 

ng nghệ thông tin

1

2

3

4

5

6

7

3

Bắc Hải Phòng

5

3

2

4

Đông Hải Phòng

4

2

2

5

Hải Dương

10

6

3

1

6

Hải Dương II

10

3

6

1

7

Hưng Yên

15

8

5

2

8

Thái Bình

15

10

4

1

Cụm số 4 – tổ chức tại Thanh
Hóa

115

67

46

1

1

1

Nam Định

15

7

7

1

2

Bắc Nam Định

10

8

2

3

Nam

10

4

5

1

4

Ninh Bình

10

5

5

5

Thanh Hóa

40

25

15

6

Nghệ
An

15

10

5

7

Tĩnh

15

8

7

Cụm số 5 – tổ chức tại Đà
Nẵng

135

82

49

2

2

1

Quảng Bình

15

13

2

2

Bắc Quảng Bình

10

4

5

1

3

Quảng Trị

10

8

2

4

Thừa Thiên Huế

15

9

5

1

5

Đà Nẵng

20

9

10

1

6

Quảng Nam

20

14

6

7

Quảng Ngãi

10

8

1

1

8

Bình Định

15

7

8

9

Phú Yên

20

10

10

Cụm số 6 – tổ chức tại Lâm Đồng

140

74

59

2

5

1

Gia Lai

5

5

 

 

 

 

 

TT

 

 

 

Cụm/Chi nhánh

Vtrí tuyển
dụng

 

Tổng số lượng

 

Tín dụng, Kiểm
tra KSNB

Dch vụ marketing, KHVN, Kế

toán, TTQT

 

 

 

Pháp chế

 

 

ng nghệ thông tin

1

2

3

4

5

6

7

2

Đông Gia
Lai

10

5

5

3

Kon Tum

15

6

7

1

1

4

Bắc Đắc Lắc

10

8

2

5

Đắc Nông

5

3

2

6

Khánh Hòa

30

12

16

2

7

Ninh Thuận

15

9

5

1

8

Lâm Đồng

30

14

16

9

Lâm Đồng II

20

12

8

Cụm số 7 – tổ chức tại Đồng Nai

85

39

44

1

1

1

Bình Thuận

30

20

10

2

Đồng Nai

20

4

16

3

Bình Phước

10

3

5

1

1

4

Bình Dương

15

7

8

5

KCN Sóng Thần

10

5

5

Cụm số 8 – tổ chức tại Cần Thơ

124

73

45

1

5

1

Long An

30

12

16

2

2

Tây Ninh

10

5

5

3

Đồng Tháp

10

7

3

4

Bến Tre

15

10

5

5

Vĩnh Long

10

7

1

2

6

T Vinh

9

5

4

7

Tiền Giang

15

9

6

8

Kiên Giang

15

9

6

9

Bạc Liêu

10

9

1

 

 

 

 

 

TT

 

 

 

Cụm/Chi nhánh

Vtrí tuyển
dụng

 

Tổng số lượng

 

Tín dụng,
Kiểm tra KSNB

Dch vụ marketing, KHVN, Kế

toán, TTQT

 

 

 

Pháp chế

 

 

ng nghệ thông tin

1

2

3

4

5

6

7

1

Cụm số
1 – tổ chức tại Yên Bái

115

68

42

1

4

2

Cụm số
2 – tổ chức tại Phú Thọ

85

48

36

1

3

Cụm số
3 – tổ chức tại Hải
Phòng

71

43

22

3

3

4

Cụm số
4 – tổ chức tại Thanh Hóa

115

67

46

1

1

5

Cụm số
5 – tổ chức tại Đà Nẵng

135

82

49

2

2

6

Cụm số
6 – tổ chức tại Lâm Đồng

140

74

59

2

5

7

Cụm số
7 – tổ chức tại Đồng Nai

85

39

44

1

1

8

Cụm số
8 – tổ chức tại Cần T

124

73

45

1

5

Tổng cộng

870

494

343

11

22

 

 

Cùng chuyên mục:

Add Comment