Tự động ẩn comment khi có chứa link cho Blogspot

Chào các bạn, lang thang trên mạng nước ngoài thì thấy được cái này, thấy hay hay nên vác về chia sẻ cho các bạn. Không biết đã có ai chia sẻ chưa nữa vì tìm theo cái tiêu đề của mình thì không thấy bài nào, hay do mình đặt tiêu đề không đúng nhỉ? OK, nói ngắn gọn lại là trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn ẩn những bình luận có chứa link liên kết trong comment.

Cách 1:

Với cách này, bạn sẽ ẩn đường link trong comment đi, còn các phần khác vẫn hiển thị bình thường. Cách thực hiện cách này thì đơn giản thôi. Bạn chỉ cần thêm một đoạn CSS ngắn sau đây vào trước đoạn ]]></b:skin> rồi sau đó lưu Tempalte lại là được nhé!

.comment_body p a {
display: none;
}

Cách 2:

Với cách này, bạn sẽ thay thế nội dung của comment bằng một đoạn văn bản mà bạn muốn hiển thị để thông báo cho người đọc biết. Để thực hiện được cách này thì thay bằng việc bạn chèn đoạn CSS trên thì bạn hãy chèn đoạn script này vào trước thẻ </body> của bạn nhé!

<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
//Block Link Comments
function blockLinks(e,t){var n=document.getElementById(e),r=n.getElementsByTagName(t);for(var i=0;i<r.length;i++){if(r[i].innerHTML.indexOf("</a>")!==-1){r[i].innerHTML="No more <span style='background-color:rgba(255,255,255,0.3);color:#fff;padding:4px 8px;border-radius:3px'><b>live link</b></span> in this comments field";r[i].className="spammer-detected"}}}blockLinks("comment_block","p");
//Pre Comments Box
function cdClear(){var e=document.getElementById("codes");e.value="";e.focus();document.getElementById("cvrt").disabled=false}function cdConvert(){var e=document.getElementById("codes"),t=e.value,n=document.getElementById("opt1"),r=document.getElementById("opt2"),i=document.getElementById("opt3"),s=document.getElementById("opt4"),o=document.getElementById("opt5");t=t.replace(/\t/g," ");if(n.checked)t=t.replace(/&/g,"&");if(r.checked)t=t.replace(/'/g,"'");if(i.checked)t=t.replace(/"/g,"&quot;");if(s.checked)t=t.replace(/</g,"&lt;");if(o.checked)t=t.replace(/>/g,"&gt;");if(t.lastIndexOf("\n")!=-1||t.length>40){t=t.replace(/^/,'<i rel="pre">')}else{t=t.replace(/^/,'<i rel="code">')}t=t.replace(/$/,"</i>");e.value=t;e.focus();e.select()};
//]]>
</script>

OK, như vậy là xong rồi đấy, bạn hãy tự kiểm tra kết quả nhé! Bạn cũng có thể xem qua DEMO tại Đây!

Tổng kết

Đây là phương pháp Tự động ẩn comment khi có chứa link cho Blogspot. Tuy nhiên bạn nên suy nghĩ kỹ trước khi thực hiện phương pháp này nhé! Bởi vì tất cả các comment có chứa link trong nội dung đều sẽ bị ẩn đi cả đấy. Có thể sẽ tiện, hoặc bất tiện tùy vào nội dung blog của bạn :)))

Chú ý: Nội dung trong các bài viết chỉ có tính chất tham khảo. Độc giả vui lòng tham khảo ý kiến của bác sĩ trước bất cứ áp dụng nào! Vui lòng liên hệ để gỡ bài nếu bạn thấy sai và không đúng! Blog xin chân thành cảm ơn!